Nytt nav i nord

Eierne av den nye terminalen på Andslimoen ser etableringen i Målselv kommune som ledd i oppbygging av et fremtidig knutepunkt for transport og omlasting. 

Publisert Sist oppdatert

Målselvterminalen ble reist på rekordtid   . I månedsskiftet april/mai startet ryddingen av tomten, for fire måneder siden ble byggearbeidene igangsatt og 1. oktober ble Målselvterminalen AS offisielt åpnet etter å ha vært i bruk en måneds tid.

Lokaliseringen gir mulighet for koordinering av flere distribusjonsnett hvor det vil bli naturlig å tilby samlasting.

Adm. direktør Steinar Øverås (og styreformann Gunnar Rustad eier henholdsvis 30% og 70% i Målselvterminalen AS, og kompanjongene har det samme eierforholdet i transportselskapet Transport Nord AS.

- Egentlig definerte vi ønsket om en mer sentralt plassert terminal ut fra eget behov i transportselskapet vårt. Teknisk sett er Transport Nord AS leietager hos Målselvterminalen, og i tillegg har Nortura leid fryselagerkapasitet i anlegget slik at bygget er godt belagt helt fra starten. Byggingen medfører også at vi flytter administrasjonen av våre to firma fra Bottenhågen på Finnsnes til Andslimoen, sier Gunnar Rustad.

Tre hovedelementer

Lokalisering til Andslimoen bygger på følgende tre hovedelementer:

Strategisk plassering, gunstig beliggenhet og stor velvilje fra kommunen da planene ble skissert.

Totalt disponerer selskapet 11 mål tomt, noe som gir store utvidelsesmuligheter. Terminalbygget er idag på550 m2hvorav250 m2utgjør kontorer og tørrlager. Fryselageret som leies av Nortura, er på300 m2. Prosjektet har kostet 6 mill. kroner.

- Siden vi er lokalisert i et tynt befolket strøk av landet med lange avstanger, er det viktig å sikre effektive forsyningslinjer og gjennomtenkte opplegg. Fra Andslimoen er det130 kmtil Tromsø i nord og130 kmtil Narvik i syd. Øvrige tettsteder som Finnsnes, Sørreisa, Brøstadbotn, Sjøvegan og Setermoen ligger fra30 kmtil60 kmunna og kan betjenes kostnadseffektivt ut fra vår nye terminal, sier Øverås.

Transport Nord AS

Transport Nord AS driver melketransport og dagligvaredistribusjon i tillegg til terminaldrift. Selskapet disponerer i alt 12 biler og syv hengere. Fire er tankbiler og tre henger som betjenes i toskift-ordning av ni sjåfører. Dagligvaredistribusjonen omfatter syv distribusjonsbiler, fire boggikjerrer og en semi som betjenes av syv sjåfører.

Største kunde er TINEs tank- og ferdigvaredistribusjon  som er organisert i et fast og omfattende distribusjonssystem. Andre oppdragsgivere er Nortura, ICA og Art Nor.

- Vi arbeider ut fra en målsetting om kontrollert vekst gjennom eksisterende eller beslektet virksomhetsområde. Omsetningen i selskapet vil ligge i overkant av 20 mill. kroner i inneværende år, sier styreformann Rustad.