Ny giv for Narvik-korridoren

NARVIK: Den transatlantiske godskorridoren med Narvik som knutepunkt mellom bane og båt kan få ny vind i seilene. Om kort tid holdes ekstraordinær generalforsamling i The NEW Corridor AS for å blåse nytt liv i arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

6. Mars 1903 uttalte Direktøren for Statsbanernes baneafdeling A. Fleischer at”...banens vidstrakte forbindelser, tør give vore nordlige landsdele et fremstød i merkantil og industriel henseende af vidtrækkende betydning...” I dag omtales disse drøyt 100 år gamle vyene som The Northern East West (N.E.W.) freight corridor, eller bare New Corridor.

Så “ny” er altså ikke tanken om en øst-vest transportkorridor med Narvik som knutepunkt mellom bane og sjø. Planene har vært tatt frem og lagt på is igjen flere ganger. Nå er det mye som tyder på at viljen i sterkere grad er til stede for å skape realiteter. Norske toppolitikere har sagt at nordområdene er det viktigste satsingsområdet i tiden fremover. Nylig ble dette brakt på bane av utenriksminister Jonas Gahr Støre da han var vert for kolleger fra EU, Island og Russland. Utenriksministrene er enige om fremtidige prioriteringer innenfor to nye partnerskap, en for transport og logistikk og en for kultur. Norge skal lede arbeidet med transport- og logistikksatsingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Selskapet The NEW Corridor AS ble i 2005 opprettet av den internasjonale jernbaneunionen (UIC) og Nordland fylkeskommune for å arbeide for en fremtidig transportkorridor Kina – Narvik @%:– USA. Tankegangen bak var blant annet at dette skulle gi en halvering av transporttiden mellom Kina og USA. Målet var altså skyhøyt, men arbeidet i selskapet har i stor grad ligget på is i det siste. Nå er det imidlertid mye som tyder på at arbeidet kan komme på skinner igjen, særlig med tanke på en økt satsning fra norsk side. Det blir holdt ekstraordinær generalforsamling i The NEW Corridor enten like før jul eller på nyåret for å blåse nytt liv i arbeidet.

Krefter i Nordland har ønsket å få næringsutviklingsselskapet Futurum AS inn i ledelsen av NEW Corridor. – Nå får vi først se hva som blir utfallet av den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Edel Storelvmo, som er direktør i Futurum. – Det jeg generelt vil si, er at det er viktig at noen som brenner for saken blir engasjert til å drive den videre. Det trengs en målrettet jobbing hvis transportkorridoren skal bli en realitet. Videre er det nødvendig med sterk politisk oppslutning, og det trengs ikke minst næringsinteresser som er villige til å bruke penger på dette.

Parallelt med dette er det signalisert sterkere ønsker fra både Finland og Russland i å benytte Narvik som utskipningshavn for sine produkter. Det er to hovedårsaker til dette. Narvik er allerede godt knyttet til det internasjonale jernbanenettet via Ofotbanen, samtidig som Narvik er eneste by med jernbanetilknytning <I>og<I> isfri havn vinterstid. Det teller også sterkt med at Narvik Havn har sørget for å legge forholdene til rette med stor kapasitet på land og et havneområde som kan ta de største skipene. Fra norsk side er det for øvrig aktører som sysler med planer om å transportere fisk med tog til St. Petersburg og Moskva. I dag er det mellom 80 og 100 østeuropeiske vogntog som henter fisk i området, så potensialet er uten tvil til stede.

Også EU har satt Narvik på kartet ved at byen er utpekt som en del av Motorways Of the Seas – MOS. Viktig i denne sammenhengen er at EU forventer oppslutning om dette fra norske politikere for å ville engasjere seg videre.