Norsk forsyningsgigant

SINGAPORE: - Det er nesten lettere å nevne det vi ikke leverer enn utførlig å gå inn på leveringsprogrammet. Jeg liker å si at vi driver en 100% logistikkvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Ordene kommer fra Kjetil W. Gulliksen. Han har formell tittel av Vice President – Asia, og har sitt daglige arbeid ved Singapore-avdelingen av norskeide EMS Ship Supply. I tillegg til å være norsk er selskapet også verdens største leverandør av proviant og nær sagt alt slags utstyr til internasjonal skipsfart. Da er det viktig å være til stede i verdens største havneby, Singapore. En stor del av skipstrafikken til og fra den sørøstre delen av Asia har anløp i Singapore eller passerer det nærmeste havområdet.

I 60 havner

Under vårt besøk i Singapore traff vi også Regional Sales Manager Tomas Langgard. For øvrig er en rekke nasjonaliteter representert, slik det er de fleste steder hvor man finner EMS Ship Supply. Det er i mer enn 60 havner rundt om i verden. EMS Ship Supply (Singapore) Pte Ltd, som den formelle og juridiske betegnelsen er, dekker 20 kaianlegg, terminaler og skipsverft i Singapore, samt fire havner i nabolandet Malaysia. Dette håndteres av 60 ansatte, som holder hjulene i gang 24 timer i døgnet. På verdensbasis jobber rundt 1200 mennesker i EMS Ship Supply.

Leverer “alt”

Alt av næringsmidler, inklusive fryste varer, er en viktig varegruppe. Videre kan nevnes verktøy og utstyr for å drive skip, reservedeler og et bredt spekter av maritimt utstyr ellers. Selskapet leverer også et bredt tilbud av serviceytelser, samt arbeider innenfor isolering av LPG-tanker. EMS Ship Supply har også et visst lagerhold av reservedeler for enkelte rederier.

Når EMS Ship Supply opererer med 2100 varenumre, så er det en sannhet med modifikasjoner. – Vi forsøker jo så langt det er råd å produsere et positivt resultat ut av alle forespørsler vi får, sier Gulliksen. – Det aller viktigste verktøyet vi har, er oversikten og kontakten med en lang rekke leverandører, små som store. Det er ikke alt vi har her på eget lager, men vi prøver å imøtekomme ønsker og forespørsler best mulig uansett. For kundene våre er det viktig, ikke minst med tanke på tidsfaktoren, å få alt på ett sted. At vi klarer å organisere det og at det går raskt er en viktig konkurransefordel vi har. Når vi får en forespørsel, så har vi ikke mer enn 24 timer på oss, eller ofte ikke mer enn 18, så det må gå radig. Vi har jo datastyring av eget lager, men det aller viktigste er likevel å ha en komplett oversikt over hva andre leverandører kan hjelpe oss med på kort sikt.

Sentraliserte innkjøp

Enkelte funksjoner er sentralisert hos EMS Ship Supply. Alt av innkjøp av varer og utstyr det går mye av, skjer sentralt fra Dubai, hvor en stab på 20 personer ikke driver med annet. – Våre representanter der er rett og slett eksperter på innkjøp, og de kjøper inn i store kvanta, sier Gulliksen. – En del av det vi leverer, som proviant og forskjellig generelt utstyr, kan jo leveres av de fleste, og konkurransen er naturlig nok hard. Det gjelder ikke minst i vårt område, hvor en rekke lavkostland nærmest ligger rundt hjørnet. Avdelingen i Dubai handler i prinsippet i hele verden og klarer å få til priser og kvalitet som kundene våre er fornøyde med.

En stor familie

EMS Ship Supply het opprinnelig Strømme ASA og ble etablert i Oslo av Bjørn Strømme i 1971. De første 20 årene hadde selskapet Europa som virkefelt. Første etablering utenfor Europa skjedde nettopp i Singapore i 1992. Det forteller noe om hvor viktig Singapore var allerede den gangen og har vært gjennom snart 20 år.

Etter dette har det vært en rekke oppkjøp og etableringer rundt om i verden. Strømme ble i 2006 kjøpt opp av et annet norsk selskap, Eitzen Group, som så dagens lys allerede i 1883, etablert av sjøkaptein Camillo Eitzen i daværende Christiania. En del av gruppen heter Camillo Eitzen & Co ASA og driver stort i shipping innenfor tank og gass. Eitzen Chemical ASA er en av verdens største kjemikalietransportører. “Vår” del av gruppen er Eitzen Maritime Services AS (EMS) hvor EMS Ship Supply hører hjemme. Strømme skiftet til dette navnet i 2007, altså året etter oppkjøpet. Ytterligere et selskap innenfor EMS er EMS Insurance Brokers, som tilbyr et komplett maritimt forsikringsprogram på verdensbasis.