- Norge er ideelt for automatisering

Tyske Witron debuterer i Norge med innstalleringen av et 52.000 m2 stort lager for Coop Norge Handel på Gardermoen. – Det var kun et spørsmål om tid før vi kom inn på det norske markedet, sier Witrons Norden-sjef Jack Kuypers til Moderne Transport.

Publisert Sist oppdatert

Witron ble grunnlagt av Walter Winkler for nøyaktig 40 år siden og drevet den første tiden som et énmannsfortak. Selskapet er fremdeles i familiens hender med hovedkontor i Parkstein sør-øst i Tyskland. Idag er det 1200 ansatte i selskapet, fordelt i Tyskland, USA, Canada, Nederland, Frankrike, Spania og Storbritannia. Snart også i Norge. For Norge, og de nordiske landene generelt, er åpenbart et interessant marked for Witron.

- Forholdene for automatiserte lagerløsninger i Norge er gode ettersom samtlige av følgende fire, og avgjørende, faktorer oppfylles: Høyt volum, dyr arbeidskraft, dyre byggekostnader og dyre tomter. Sett i lys av dette var det opp til oss selv å få vist løsningene våre, og bare et spørsmål om tid før vi kom inn på det norske markedet, sier Kuypers som foruten Norden også har ansvaret for Vest-Europa.

Dragning mot matvarehandel

Det er fortrinnsvis i land med høye lønninger og etableringsinvesteringer Witron sikter seg inn på. Det er for øvrig ikke tilfeldig at Coop ble Witrons debut med automatisert lagerløsning i Norge. Witron har hatt en «dragning mot» matvarehandelen, noe hovedbildet i denne artikkelen illustrerer. Bildet er fra Sobeys, ett av de ledende selskapene innen matvarehandel i Canada.

- Witrons spesialitet er å lage dynamiske løsninger. Vi jakter ikke spesielt etter spesifikke kundegrupper, men for å være helt ærlig er vi fanget av egen suksess innen matvarehandelen. Vår automatiske kassebaserte plukkløsning har utviklet seg positivt, og det meste av selskapets omsetning tilskrives disse løsningene, sier Kuypers.

Han vektlegger at Witron bestreber å lage løsninger for å håndtere mange artikkelnumre. I Coops tilfelle vil det med stort og smått være rundt 12.500 forskjellige produkter i hyllene, og lagt opp til muligheter for å utvide.

Coop-løsningen

- Hvordan blir løsningen hos Coop i Norge?

- Alle temperatursoner får automatiserte plukkløsninger av ulike typer fra standard Witron-konsepter. Også i den videre distribusjonen til butikkene der produktene har behov for flere temperatursoner, bidrar Witron med løsninger for at dette skal gå så smidig som mulig. Selve lageret blir på drøyt 50.000 m2 i gulvflate med høylager på 20-24 meter, sier Kuypers.

Witron er ansvarlig for design, IT- og automatiseringsløsningene (PLC). I tillegg skal Witron via datterselskapet FAS installere kraner og conveyoranlegget. Dette utstyret er bygget for å være energieffektivt med synkronisk fremdriftsteknologi.

Norden-sjefen forklarer at Witrons løsninger baserer seg på et rammeverk i bunn, men dette kan tilpasses den enkelte kundes behov. Rammeverket baseres igjen på standardiserte mekaniske elementer, kontrollenheter og software-løsninger som støtter hverandre og kommuniserer innen standardiserte grensesnitt.

- Med dette som basis kan implementeringen av et nytt prosjekt skje raskt og med lave kostnader, tillegger Kuypers.

Ansettelser i Norge

Som en del av avtalen med Coop skal Witron ha egne servicefolk til å drifte systemet. Meningen er at disse skal være norske og bosatt i nærheten av Gardermoen, men nøyaktig hvordan den kabalen blir er ikke klar ennå. Lageret skal være driftsklart i 2014.

Satsingen i Norge vil styres av Kuypers i Nederland, men han utelukker ikke at Witron kan komme til å «slå seg ned» i Norge. Ingenting er imidlertid bestemt, og utviklingen i Norge vil naturlig nok ha en avgjørende betydning. Coop-lageret er i norsk målestokk gigantisk, men også internasjonalt er det stort. Kuypers vil imidlertid påpeke at Witron designer og leverer mindre løsninger også.

- Mange tror Witron bare fokuserer på digre løsninger, men det stemmer ikke. Vår styrke ligger i å utvikle dynamiske løsninger. Det er der vi kan utgjøre en forskjell, uavhengig av størrelsen på prosjektet.

- Hvorfor har dere ikke kommet inn på det norske markedet tidligere?

- Det er nok flere grunner til det. Markedet har kanskje ikke vært klart for våre løsninger, samt formidling av våre produkter slik at norske bedrifter ikke har kjent godt nok til oss og hva vi kan, sier Kuypers.