NLF vil ha Haukeli og Hemsedal

Norges Lastebileier-Forbund støtter Vegvesenets forslag til øst-vest-forbindelse, men krever samtidig at E16 sikres tilstrekkelig god standard.

Publisert Sist oppdatert

NLFs forbundsstyre har konkludert med at E134 og RV7/52 bør bli de nye hovedveiforbindelsene mellom øst og vest i Sør-Norge, og har sendt sitt høringssvar til Vegdirektoratet. NLF støtter med dette innstillingen fra Statens vegvesen om to hovedveiforbindelser mellom Øst- og Vestlandet, og at disse bør være over Haukeli i Telemark fylke og Hemsedal i Buskerud fylke.

Men NLF legger også klare premisser for innstillingen:

- Viktige premisser i dette vedtaket er også at den pågående utbyggingen av E16 over Filefjell og gjennom Valdres må fullføres, samt at E134 må sikres gode forbindelser til Grenlandsområdet i øst gjennom oppgradering av RV36, og til Bergen/Stavanger i vest, skriver NLF i en pressemelding.

NLF legger til grunn en helhetlig syn på veibyggingen i Sør-Norge, som viktig begrunnelse for at også E16 skal ha en tilfredsstillende standard.

På vestsiden av Haukeliplatået/Hardangervidda tar NLF til orde for at det i tilknytning til utbyggingen også lages en ny forbindelse/krysning av Hardangerfjorden. Dette er viktig for å få maksimal utnyttelse av de investeringene som skal gjøres på Haukeli og for å minske kjøretiden til Bergen.

- NLF har etter en grundig behandling i organisasjonen nå fattet et fremtidsrettet vedtak, som dersom myndighetene følger det opp, vil føre til at vi får moderne og trygge forbindelser mellom øst- og vest sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.  

- I tillegg legges det opp en hovedveiforbindelse over Haukeli med forbindelser til Bergen, Stavanger, Grenland og Oslo - som vil få ned kjøretiden og gjøre veien kortere, tryggere, flatere og mer miljøvennlig.