Mye penger i emballasjebransjen

Emballasjeskolen har vært i gang i drøyt 40 år. Nå tilbys også et universitetsstudium innenfor emballering.

Publisert Sist oppdatert

Den Norske Emballasjeforening (DNE) er bransjeorganisasjon for bedrifter som beskjeftiger seg med emballering i en eller annen form. Medlemsbedriftene er alt fra små råvareprodusenter til de store matvarekjedene, rundt 200 i tallet. Emballasjeskolen er den eneste grunnutdanningen innenfor emballering i Norge og har gjennom hele sin eksistens vært et viktig tilbud for å heve kompetansen hos medlemsbedriftene. Rundt 1000 personer har fått opplæring gjennom skolen.

For folk i jobb

- Emballasjeskolen er først og fremst et tilbud for folk som er i jobb hos medlemsbedriftene, forteller Yngve Krokann som er undervisningsleder i DNE. – Basiskurset i emballering gjennomføres i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Fristen for påmelding til neste kurs er 19. august, og den første samlingen vil skje i Sarpsborg fra 12. til 15. september, sier han.

Emballasjeskolen har godt renommé for å gi elevene verdifull påfyll av kompetanse. På kurset møtes blant annet produktutviklere, designansvarlige, innkjøpere og selgere, både fra bedrifter som produserer emballasje og bedrifter som bruker emballasje. Kurset gir en unik mulighet til å dele erfaringer og bygge nettverk med andre som er opptatt av å lære mer om emballering. Et eksklusivt samarbeid med flere av de ledende emballasjebedriftene i Norden muliggjør spennende bedriftsbesøk med lærere hentet fra ekspertisen på stedet. Kandidatene vil også møte forskere som finner kunnskapsgrunnlag for nye løsninger i forhold til stadig nye utfordringer innen miljø, logistikk, sporbarhet, mattrygghet og god økonomi.

Kursdeltakerne kan velge å gjennomføre kurset som etterutdanning med kursbevis eller gå opp til en universitetseksamen med 15 studiepoeng.

Universitetsstudium

Nytt av året er at emballering er blitt universitetsstudium. Det skjer gjennom et samarbeid mellom DNE og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Dette inngår i et nordisk samarbeid for å bygge opp en helhetlig videreutdanning i emballering i Norden. Med i dette samarbeidet er også universitetet i Karlstad. Utdanningen har fått navnet Nordic School of Packaging.

Studieprogrammet vil bli gjennomført på norsk og svensk. Hvis det er studenter som ikke behersker disse språkene, vil større eller mindre deler av programmet bli gjennomført på engelsk. Opptakskrav er Bachelor innenfor aktuelle områder som eksempelvis energi og miljø, innovasjon og design, kjemi, materialkunnskap, mekanikk og matvitenskap. Bestått studium vil gi en Master med fokus på industriell design, prosessering og produksjonsengineering.

Emballasje er viktig

- Jeg er glad for at det nå er blitt en skikkelig videreutdanningsmulighet innenfor emballering, sier Jan Ove Holmen, som er avtroppende direktør i DNE (Erstattes av Kari Bunes i august). Han er en av pådriverne for et slik studium på universitetsnivå. – Økt kompetanse og status er avgjørende innenfor et så viktig område, sier han.

For emballering er viktigere enn man gjerne tenker over. Emballasje berører mange viktige områder, som materialbruk, miljø, produktreklame og fremfor alt logistikk. Emballasjen betyr mye for produksjonseffektiviteten, at transport og distribusjon kan skje mest mulig rasjonelt og til siste slutt at det blir minst mulig avfall og at avfallet kan utnyttes eller gjenvinnes på en optimalt miljøvennlig måte.