Meråkerbanens kjempeløft

Om bare noen få år regner man med at nærmere 500.000 tonn gods skal transporteres årlig på Meråkerbanen mellom Muruvik i Sør-Trøndelag og Sundsvall i Sverige. De første transportene, med Cargolink som transportør, starter allerede i november/desember.

Publisert Sist oppdatert

Norske Skog Skogn og Hydro Sunndalsøra er de to store vareeierne som er selve basisen for initiativet og samarbeidet, men flere små og mellomstore bedrifter vil nyte godt av tilbudet.

Cargolink

Cargolink skal transportere godset. I første omgang er det planlagt transport fra Muruvik annenhver dag med en årlig godsfremføring på 150.000 tonn, for så å øke varestrømmen med 200.000-350.000 på noe sikt, til totalt 500.000 tonn årlig.

Dette betraktes som et kjærkomment tilbud når CargoNet-eier Green Cargo legger ned store deler av godstrafikken i Jämtland innen årsskiftet, blant annet Sundsvall og Östersund. Årsaken er for små godsvolum og lite lønnsomhet. Mye tyder på at Autolink/Cargolink nå mobiliserer kreftene i denne forbindelse.

Cargolink er et privat jernbaneselskap i Drammen som ble etablert i 2008 og er datterselskap av Autolink Group. Cargolink har 45 ansatte, og forventer å omsette for over 100 millioner kroner i år.

Allerede fra årsskiftet øker Cargolink aktiviteten med 60%-70%. Med Posten, Bring og Schenker som samarbeidspartnere vil Drammen-selskapet gi CargoNet ytterligere konkurranse om godstransporten på skinner. Cargolinks containertransport blir mer og mer synlig i takt med at CargoNets monopolsituasjon avtar.

Muruvik-terminal mer aktuell?

Som vi har skrevet tidligere i Moderne Transport, ønsker Trondheim Havn å plassere et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge på Hell, og med Muruvik Havn som et sentralt godsknutepunkt. Muruvik er den eneste havnen i Trondheimsregionen med tilgang til jernbane. Kombinasjonen havn, jernbane, vei og Muruvik Næringspark vil spille en sentral rolle i styrkingen av næringslivet for hele Midt-Skandinavia, fastholder Trondheim Havn.

NECLA (North East Cargo Link Alliance) er også en sentral aktør i arbeidet med den såkalte Midtlink-korridoren, og arbeider kontinuerlig med å øke varestrømmen og bedre infrastrukturen i Midt-Norge, Midt-Sverige og Midt-Finland. Opprustning av Meråkerbanen med tanke på økt godsfremføring på jernbane står sentralt i NECLAs arbeid.