Mer tungbilkontroll for Tollvesenet

Regjeringen ønsker at Tollvesenet skal kunne utføre utvidede kontroller av tunge kjøretøy på grensen.

Publisert Sist oppdatert

Statens Vegvesen og Kystverket utfører i dag kontrolloppgaver på grensen. Toll- og avgiftsetaten skal nå i tett samarbeid med disse utrede om noen av deres kontrolloppgaver kan utføres av Toll- og avgiftsetaten, opplyser Finansdepartementet.

Toll- og avgiftsetaten gjør i dag enkelte kjøretøykontroller på grensen, blant annet dekk-kontroller og kontroll av bompengebrikker.

Det skal nå utredes om etatens rolle i disse kontrollene skal utvides, og om etaten skal utføre kontroll av transport av farlig gods, kontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelser og ev. andre typer kontroller som i dag gjøres av Statens Vegvesen.

- Det er et stort potensial for effektiv offentlig ressursbruk hvis flere etater benytter seg av Toll- og avgiftsetaten unike posisjon på grensen. Grundigere kontroll av kjøretøy, spesielt vogntog på vei inn til Norge, vil også være bra for trafikksikkerheten på norske veier, sier finansminister Siv Jensen.

Det skal også utredes om Toll- og avgiftsetaten skal kunne kontrollere utgående gods og gjøre sikkerhetskontroll av passasjerer og skipsmannskap på vei ut av Norge i såkalte «ISPS-havner». Kystverket har i dag ansvar for denne kontrollen.

Utredningsarbeidet skal være ferdig 15. desember 2015.