Med havnefogden på Røros

Wollert Krohn-Hansen har ikke gitt opp kampen om et knutepunkt som samler bane, båt og bil i Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Vi pratet med Trondheims havnedirektør som stakk innom Røros-konferansen nylig. Krohn-Hansen ønsker midt-norsk samhandling.

Han er kanskje den eneste ”havnefogden” med tilknytning til Røros. Familiehytta i Bergstaden gjennom 52 år er et godt sted å ty til når det blåser som verst i havna. Jernbaneverkets anbefaling er å plassere jernbaneterminalen sør for Trondheim, uten havnetilknytning.

- Vi bare konstaterer at de har sett bort fra de nasjonale føringene og et samfunnsmessig viktig konsept, sier Krohn-Hansen.

Han understreker at slaget på ingen måte er tapt.

- Nå overtar politikerne. Vi er faginstans og støtte i den politiske prosessen. Det er tid og en rolle for alt, sier havnedirektøren.

Motbør

Krohn-Hansen har møtt motbør både fra samlastere og ulike lokale interesser i sin kamp for et effektivt bindeledd mellom land- og sjøtransport. På møte etter møte med ulike lag, organisasjoner og politiske partier har Trondheims havnedirektør pekt på de muligheter som følger av å etablere et slikt integrert knutepunkt nord-øst for Trønderhovedstaden.

Krohn-Hansen har betydelig politisk støtte. Fylkestingene både i Nord- og Sør-Trøndelag går i retning av en integrert løsning. Politikerne mener Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheims-regionen er for snever og ønsker flere utredninger.

Han viser til at et nytt logistikknutepunkt i beste fall ikke vil være driftsklart før rundt 2025.

- Knutepunktet skal være operativt i et 50–100 års perspektiv. Dette setter krav til langsiktig tenkning, med fokus på endringer over tid. Med utsikt til dobling og tredobling av godsmengdene rundt 2050 må vurderingene omfatte trender og analyse, og ikke minst forholde seg til overordnede politiske målsettinger, mener havnedirektøren som har styrt Trondheim havn de siste 16 årene.