Må møte i retten

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken må et transportselskap fra Buskerud møte i Drammen tingrett siktet for svært omfattende og alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsforskriftene.

Publisert Sist oppdatert

200 forhold må selskapet stå til ansvar for når retten settes. Forholdene ble avdekket etter at Statens vegvesen gjennomførte en bedriftskontroll så langt tilbake som i 2013.

Fordi forholdene var så omfattende og alvorlige valgte Statens vegvesen (SVV) å anmelde forholdene til politiet. Anmeldelsen SVV oversendte politiet var på 40 sider.

Nekter

Saken ender nå i rettssystemet fordi selskapet nektet å vedta forelegget på 1.250.000 kroner de fikk av politiet i søndre Buskerud.

Forholdene de må svare for i retten stammer fra en tidsperiode på bare to måneder i oktober og november 2013.

Mange forhold

Forholdene er mange og varierte. Det er fra grov manipulering av data, kjøring uten sjåførkort, kjøring med annen manns sjåførkort og utallige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Mange av forholdene dreier seg om kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De mest alvorlige er brudd på døgnhvilen. Ved et tilfelle hadde en sjåfør en døgnhvil på bare to timer.

I tillegg er det et utall forskjellige andre brudd på hviletiden. Selskapet hadde heller ikke hentet inn digitale data fra mange biler og sjåførkort slik forskriftene krever, noe som var med på å vanskeliggjøre kontrollen.

3,5 om dagen

Med over 200 punkter i anmeldelsen betyr det at selskapet har gjort noe som kvalifiserer til anmeldelse til politiet 3,5 ganger i døgnet. Hver eneste dag for de to månedene som ble kontrollert.

Selskapet stiller i retten med forsvarer Robert Aksnes, tidligere juridisk direktør i NLF, og er en stor aktør både i sitt marked og i sin region.

Viktig sak

For Statens vegvesen er dette en svært viktig prinsipiell sak. Det er svært sjelden at anmeldelser for brudd på kjøre- og hviletider ender i retten. Denne rettsaken skulle vært avholdt tidligere, men er tidligere blitt utsatt.

I retten nå vil politiet legge ned påstand om en bot på 1.500.000 kroner pluss saksomkostninger.