- Må få en erstatning for Tege

Havnedirektør i Bodø Havn, Ingvar M. Mathisen, var klar på én ting under «Velg sjøveiens» kampanjestopp i Bodø 22. mai: MS Tege må erstattes!

Publisert Sist oppdatert

Chriships containerskip som har fraktet gods for Tollpost Globe i Nord-Norge i 26 år går neste år ut på dato. Foreløåpig er det ingen som har tatt Tollposts oppfordring om å etablere et transportøruavhengig alternativ, et «CargoNet på sjøen». @%:Som en naturlig forlengelse av Nordlandsbanen har Bodø havn seilet opp som landets nest største containerhavn for innenlandsk transport. I ytterste konsekvens kan Nordlandsbanens eksistens være truet, mener havnedirektøren.

Mathisen minnet om at hovedkonklusjonen til Landsdelsutvalget er at et nytt fartøy som er både raskere, større og mer miljøvennlig, vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt, men at den økonomiske risikoen med hensyn til å kontrahere et nytt gassdrevet skip til 250-300 millioner kroner er en stor utfordring.

- I Nasjonal transportplan foreslås en ny incentivordning for å få mer gods over på sjø og bane, jeg mener Nord-Norge-linjen er en perfekt pilot. Kan for eksempel det nyetablerte selskapet Eksportkreditt Norge (etableres 1. juli) tilpasses for realisering av prosjekter som Nord-Norge-linjen? spurte Mathisen.

- Målet med regjeringens nærskipsfartsstrategi er at mer gods skal fraktes sjøveien, da må det etableres virkemidler for å realisere målet, fastlo han.