Logistikk-jubel i Trøndelag

Jernbaneverket ønsker ikke samordning av gods i ett knutepunkt i Trøndelag. De anbefaler nedleggelse av godsterminalen på Brattøra for å etablere en ny sør for Trondheim sentrum, uten tilknytning til havn. Både speditører og godsaktører på bane jubler over løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Styreleder John Kenneth Selven i den midtnorske avdelingen i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) er meget tilfreds med beslutningen.

- Her er det brukt sunn fornuft, understreker Selven.

Regiondirektør Anne Skolmli la nylig frem Jernbaneverkets innstilling til nytt logistikknutepunkt i Trondheims-regionen. Innstillingen tar spesielt hensynet til næringslivet som ønsker godsterminal sør for Trondheim sentrum. Også miljøhensynet nevnes i begrunnelsen. Det såkalte alternativet, ”delt sør” betyr at Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus er de mest aktuelle lokaliseringene. Orkanger og Brattøra havner foreslås i kombinasjon med disse stedene. Et annet alternativ er å bruke både Muruvik i Malvik og Orkanger som havn for å frigi Brattøra.

Tas til etterretning

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen sier at Trondheim Havn tar anbefalingen til etterretning og konstaterer at Jernbaneverkets anbefaling avviker fra havnens syn. Trondheim Havn har i prosessen vært opptatt av å imøtekomme de nasjonale føringer som tilsier å tilrettelegge for samordning mellom bil, båt og bane i effektive logistikknutepunkt.

Selven mener det beste alternativet vil være Torgård i kombinasjon med Orkanger havn som har tilstrekkelig kapasitet. – Da 75-80% av godset kommer sørfra er det både ineffektivt og lite miljøvennlig å kjøre dette forbi Trondheim, sier Selven som også påpeker at Torgård ligger nært hovedmarkedet Trondheim.

- Med denne beslutningen bidrar Jernbaneverket til at mer gods flyttes over fra vei til bane og sjø, noe som er i tråd med viktige nasjonale og internasjonale ambisjoner for å redusere miljøbelastningen fra godstransport, sier Selven.

Han understreker også at løsningen er det beste for næringslivet i Midt-Norge, og som får en mer effektiv transport til og fra regionen.

Direktør for informasjon og strategi, Bjarne I. Wist i CargoNet, er veldig tilfreds med en løsning sør for byen.

- Det er også våre kunder og LTL, sier Wist.

Han håper denne beslutningen setter mer fart i prosessen.