Limtre krever god logistikk

MOELV: Effektiv logistikk er helt avgjørende for en produksjonsbedrift som leverer mesteparten av produktene sine til byggebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Hos Moelven Limtre AS er god logistikk gjort til en konkurransefordel.

Limtre, altså limtrekonstruksjoner hvor fingerskjøtt standard-trelast er limt sammen til forskjellige dimensjoner, er så mangt. De fleste moderne eneboliger har i dag gjerne en eller flere limtredragere eller søyler. Men limtrekonstruksjoner er også gjerne bærende elementer i idrettshaller, fabrikklokaler, og i dag også broer. Noe av det mest spektakulære Moelven Limtre har levert, er takkonstruksjoner i OL-hallene i Lillehammer og Hamar, samt Oslo Lufthavn Gardermoen.

- Omtrent halvparten av produksjonen hos oss er standardbjelker som går til byggevarehandelen over hele landet, forteller direktør Åge Holmestad. – Vi snakker da om 20.000 ordre og 100.000 bjelker på årsbasis. Alt med meget korte leveringstider. Andre halvparten er prosjektrelatert ordrestyrt produksjon. Det er her vi innimellom får avisoverskrifter om spektakulære limtrekonstruksjoner.

Moelv Limtre kjøper 65 – 70% av trelasten fra Moelven-systemet, som er en stor trelastleverandør. Resten kommer fra andre leverandører. Internlogistikken skjer i stor utstrekning ved bruk av transportbånd (trelast inn i fabrikken), traverskraner (under produksjonen), samt vakuumløftere og fireveis-trucker (håndtering av ferdigproduserte standardbjelker). Det benyttes også traktorer til transport av limtrebjelker inne på fabrikkområdet. – Vi sier gjerne at materialene beveger seg frem til høvling, og etterpå er det folk og maskiner som flytter seg, sier Holmestad.

En utfordring

- Det er den eksterne logistikken som byr på mest utfordringer, fortsetter Holmestad. Det gjelder også standarddimensjonene, som egentlig ikke har noen standard når det gjelder lengder. - Med veldig kort bestillingstid er det umulig å planlegge dette i produksjonen. Vi lager derfor bjelkene kun i 15 meters lengde og kapper etter hva vi får bestillinger på. Vi har et eget dataprogram for å optimalisere dette, og det er så effektivt at vi kun har en prosent spill.

Transporten av standarddimensjoner skjer etter et rutesystem på vei i Sør-Norge og med båt nordover fra Trondheim, hvor Moelven Limtre har en egen kappesentral. Avdelingen i Moelv dekker hele Østlandet til og med Buskerud og nordre del av Vestfold, samt store deler av Vestlandet. En annen produksjonsenhet i Vatnestrøm ved Kristiansand dekker områdene lenger sør og Rogaland.

- Vi benytter NaviTrace web-basert flåtestyring fra VTG i Eidsvoll til å organisere transporten av standarddimensjoner, sier transportleder Bernt Grindvoll. - Her fra Moelv distribuerer vi med 19 – 20 ruter hver uke. Rutene er bygd opp etter Postens system. Når vi får inn en bestilling, avgjør postnummeret i adressen hvilken rute som benyttes. Ut fra bestillingene blir dimensjonene kappet i riktig lengde, og vi lager ferdige lass til den enkelte rute i fabrikken. Sjåføren får en vareliste som viser leveringsrekkefølge. Hver leveranse er ferdig pakket med stropper på plass. Det gjør det enkelt å laste her på fabrikken og like enkelt for sjåføren å losse hvert enkelt sted. I tillegg har hver enkelt lastebil en GPS-enhet, så jeg enkelt kan se på dataskjermen hvor den er. Limtre er en ferskvare som skal ut raskt.

- Rent transportmessig hadde det vært en fordel med litt mindre hyppige ruter, skyter Holmestad inn. - Da kunne vi ha klart å planlegge for bedre utnyttelse av bilene.

Når det gjelder prosjektrelaterte spesialkonstruksjoner, særlig de mer spektakulære med bredder opptil fem meter og lengder på over 30 meter i de mer ekstreme tilfellene, er det andre transportutfordringer. – Her blir det mer snakk om planlegging for hvert enkelt tilfelle, innhenting av nødvendige dispensasjoner, avtaler med følgebiler og i en del tilfeller besiktigelse av transport-traséer det går i, sier Grindvoll. – Vi benytter fortrinnsvis en fast transportør med spesialutstyr og lang erfaring til dette.