Lettere kabotasjekontroll

Med virkning fra 1. juli er utenlandske transportører som driver kabotasjekjøring i Norge, pliktig til å dokumentere at transporten har foregått lovlig i henhold til kabotasjebestemmelsene.

Publisert Sist oppdatert

Det var en viktig forskriftsendring samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kunne meddele tidlig på sommeren. Frem til 1. juli var det ikke noe krav om å kunne dokumentere innenlands transport med fraktbrev eller på annen måte. Ved kabotasjekontroller lå derfor bevisbyrden hos norske kontrollmyndigheter som så problemene og som derfor ikke akkurat har ivret etter å drive kontroll av utenlandske transportører på norske veier.

På høy tid

Det var på høy tid at forskriftsendringen kom. Tilsvarende bestemmelser har vært gjeldende i de fleste EU/EØS-land fra før, så Norge har vært et fristed for utenlandske transportører som har ønsket å drive innenlandsk transport på kant med kabotasjereglene. Forskriftsendringen kom etter et betydelig påtrykk fra Norges Lastebileier-Forbund.

Forskriften har også klare bestemmelser om type dokumentasjon og hva den skal inneholde. Det dreier seg blant annet om navn og adresse på avsender, mottaker og transportør, registreringsnummer på bil og tilhenger, samt selvsagt sted og dato for når de forskjellige transportene finner sted. Aktuelle dokumenter skal hele tiden være til stede i kjøretøyet. I et rundskriv knyttet opp mot forskriftsendringen blir det også presisert at oppdragsgivere (speditører eller vareeiere) som med forsett eller uoppmerksomhet er medvirkende til at kabotasjebestemmelsene brytes, kan straffes.

Med et nytt og klarere regelverk å forholde seg til har kontrollmyndighetene fått en ny kontrollhverdag, så gjenstår det også å se om det gjør utslag i kontrollvirksomheten.

Kabotasje i kortversjon

Kabotasjebestemmelsene sier at en utenlandsk transportør i tilknytning til en internasjonal transport til Norge kan utføre tre innenlandske transporter innenfor en periode på sju dager. Deretter må kjøretøyet ut av landet. Det er ikke anledning til å påbegynne en nasjonal transport før den internasjonale transporten er sluttført i sin helhet. Transportene skal heller ikke ha et preg av regelmessighet. Det vil derfor ikke være tillatt hvis en utenlandsk transportør på fast basis ukentlig kjører samme type innenlandsk transport en eller flere ganger i kombinasjon med en internasjonal transport til Norge.