Lastbærerpool med RFID-pakke

FORNEBU: Plastpaller med RFID-brikker ble en stor suksess. Nå satser Norsk Lastbærer Pool på at markedet er modent for selskapets “RFID-pakke“, slik at RFID-brikkene også kan nyttiggjøres.

Publisert Sist oppdatert

Tom Romanich, leder av Business Development & IT i NLP, fortalte om det nye satsningsområdet under RFID/EPC Høstkonferanse i regi av GS1 nylig.

Under fjorårets konferanse presenterte han de nye europallene i plast med innebygde RFID-brikker som kunne benyttes til datafangst. Siden da er over 100.000 plastpaller sluppet ut i “loop’en“. I selskapets “kretsløp“ deltar både industrien, dagligvarekjedene og de store grossistene.

- Plastpallene har vært en ubetinget suksess. Vi er godt fornøyd og kundene våre er fornøyd, for vi trenger ikke markedsføre de aktivt. Kundene etterspør nemlig plastpaller selv, forteller Romanich. Maarud, KiMs og Sørlandschips var tidlig ute og nå benytter de tre potetgullprodusentene utelukkende plastpaller. Flere andre næringsmiddelprodusenter og grossister har fulgt opp, men det er først neste år det store “plastrushet“ tar til, innen utgangen av 2011 regner NLP med at det vil være ca. 500.000 plastpaller i returordningen.

RFID-pakke

NLP vil snart tilby sine kunder et totalkonsept for å enkelt etablere bruk av RFID (radiofrekvens identifikasjon) som et verktøy for å oppnå bedre styring, bedre oversikt og bedre lønnsomhet i sin vareflyt. NLPs RFID-pakke skal kun gjennom en siste pilottest før den slippes på markedet.

- Pilotkunden er COOP i Trondheim. Vi regner med å være i gang rundt årsskiftet og ser for oss en testperiode på ca. tre måneder. Det er viktig å påpeke at piloten ikke er til for å sjekke om teknologien virker, det har vi allerede testet. Det er rett og slett for å fin ”tune” pakken vår, sier Romanich.

Ingen investeringskostnader

- En av de største fordelene med konseptet er at det ikke er noen investeringskostnader. Finansieringen skjer enkelt gjennom et lite påslag i NLPs normale avgifter. Påslaget er ca. 75 øre pr. pall pr. tripp (rundtur), forteller Romanich. Han peker på at RFID-pakken vil være god butikk for kunder med noe volum.

- Å erstatte én plastpall som går bort i svinn koster 400 kroner. NLPs erfaringer viser at de fleste aktører i dag har et svinn på mellom 1% og 5%, noe som genererer høye tapskostnader, sier han. Beregninger fra NLP viser for eksempel at en typisk kunde med 2% svinn og et volum på 10.000 paller i året vil ha en nettobesparelse på 55.000 kroner i året. For aktører med enda større forbruk av paller vil nettobesparelsen gjerne være en del større og vil raskt komme opp i et sekssifret beløp.

Garanterer stabil drift

Et transparent system for sporing av NLP returlastbærere som grunnlag for produktsporing som definert blant annet i e-sporing og som gir god svinnkontroll er bare en tingene man får med ”på kjøpet” hvis man går for RFID-pakken. I pakken inngår også befaring på kundelokasjon, montering av alt nødvendig RFID-utstyr som er tilpasset lokasjonen, support innen normale driftstimer (utvidet driftssupport kan avtales) og relevant kursing i RFID-teknologi. NLF garanterer også for stabil drift av anlegget og sikker datakommunikasjon til sentral.

Nye muligheter

Romanich peker på at RFID-pakken gir muligheter for økt intern effektivitet, automatisert varemottak, automatisert ekspedisjonskontroll og produktsporing for produkter på NLP lastbærere. Styrk relasjonene til dine kunder ved å tilby sporing, oppfordrer han.

NLP tilbyr RFID-pakken i samarbeid med sine partnere som er Telenor Objects, Hrafn og Lexit Group.