Kariann tok Jens i lære

Å redusere sykefraværet er blant regjeringens fanesaker for tiden. Ved Tollpost Globes avdeling i Larvik har Kariann Ellefsen funnet suksessformelen, det var Jens Stoltenberg & Co. interessert i å høre mer om.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har sykefraværet ved Tollpost Globes avdeling i Larvik blitt mer enn halvert. I 2007 var sykefraværet 5,1%, men ved hjelp av iherdig jobbing er dette redusert til 4,9% i 2008 og 3,7% i 2009. De siste seks månedene har sykefraværet ligget under 2,5%. Derfor ble avdelingsleder Kariann Ellefsen (38) invitert til møte med statsminister Jens Stoltenberg og flere av hans statsråder 16. februar for å høre hva avdelingen med 45 ansatte gjorde for å snu trenden.

Viktig å lytte

- Grepene som er gjort er mange. Det viktigste har trolig vært å involvere de ansatte i størst mulig grad i det som påvirker deres arbeidshverdag. Å bli hørt er noe som verdsettes, sier Ellefsen.

I tillegg har tett oppfølging med de ansatte, både når de er syke og friske, vært en suksessfaktor. Å tilpasse arbeidsoppgaver og sette de ansatte til nye oppgaver midlertidig, har også bidratt til å holde folk i sving med produktivt arbeid.

Andre tiltak som i større eller mindre grad har bidratt til snuoperasjonen, er blant annet kurs i løfteteknikk og stresshåndtering, subsidiert trening, gratis frukt og grønnsaker, og fri egenandel hos fysioterapeut og kiropraktor.

Toppkandidat

Kariann Ellefsen kom inn som et friskt pust i ledelsen i Tollpost-systemet i 2007. Tidligere i vinter var hun en av topp-ti kandidatene i konkurransen ”Årets unge leder” (under 40 år), som ble arrangert av konsulentfirmaet Assessit i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Dagens Næringsliv.

Ellefsen begynte i Tollpost Globe i 1994 og har siden jobbet seg oppover i systemet. Hun mener arbeidsgiveren er flink til å legge til rette for kvinner og yngre ledere.

- I Tollpost er det resultatene som teller, ikke alder eller kjønn. Da vår administrerende direktør tiltrådte (Robin Olsen, red. anm.), var han 32 år. Jeg føler meg derfor ikke som et spesielt tilfelle. Verken alder, eller at jeg er kvinne i en mannsdominert bransje, har vært noe tema, sier hun.

Tilrettelegging

Mens hun har jobbet i Tollpost har Ellefsen fått tre døtre (6, 8 og 14 år), og hun roser arbeidsgiveren for å legge til rette for familieliv.

- Tollpost er en arbeidsgiver som legger stor vekt på at jobb og familie skal kunne kombineres. Fleksibel arbeidstid er viktig. Enkle ting, som at viktige møter ikke legges klokka åtte om morgenen, betyr mye.

- I min avdeling har vi rapporteringsmøter klokka ti. Vi praktiserer telefonmøter hyppig. Det sparer masse tid, både for Tollpost og familien, sier hun.

- Å kombinere familieliv med lederrollen dreier seg om logistikk, og logistikk er jeg god på, sier hun med et smil.

Tilfredse medarbeidere

Tilfredse medarbeidere er viktig for å oppnå gode resultater, mener Ellefsen.

- Som leder er man fokusert på produktivitet. For meg som leder er medarbeidertilfredshet aller viktigst. Det er en sterk sammenheng mellom eiertilfredshet og medarbeidertilfredshet. At medarbeiderne er fornøyd viser seg på bunnlinjen. Når det gjelder medarbeidertilfredshet mener jeg det viktigste er at beslutninger er forankret, og at alle som berøres er involvert før beslutninger fattes, sier hun.

- Tollpost er på mange måter pulsklokka til norsk næringsliv: Det er vi som flytter varene. Går det bra, har vi mye å gjøre, går det dårlig, reduseres aktiviteten vår. Derfor må vi være gode på endringsprosesser. Min erfaring er at endringsvilje hos medarbeidere er avhengig av om de tas med i beslutningsprosesser. Endringer må forankres, og folk må involveres. Det kan ta tid å jobbe på denne måten, men man tjener inn tiden man bruker mange ganger, mener Ellefsen.