Internasjonalt snitt på Gardermoen

OSLO: Arrangøren tar sikte på rekordstort oppmøte til Transport og Logistikk 2011-konferansen på Gardermoen i oktober, og kan friste med internasjonale kapasiteter og et innholdsrikt program.

Publisert Sist oppdatert

Evalueringen skal selvfølgelig skje i etterkant av konferansen, og ikke før. Men programmet, som nå er klart, inneholder mange gode grunner til å komme til Gardermoen 20. og 21. oktober.

Dag én

Den første dagen er det lagt opp til fem temaer, med foredrag i forskjellige lokaler på Clarion Hotell Oslo Airport. Vi nevner i stikkordsform her:

Transportbruker-sesjon – logistikk i varehandelen: Hvordan man får en mer lønnsom varehandel i Norge, analyse av hva som er kostnadsdrivende.

Globale trender: Konferansens kanskje største godbit(er). Tre internasjonale kapasiteter er hentet inn som foredragsholdere.

Prof. Martin Christopher fra Cranefield School of Management snakker om hvordan man skal redusere kostnader i logistikkjeden.

Michael Proffitts er tidligere adm. direktør ved Dubai Logistics City. Han forteller om det gigantiske logistikkonseptet over 21,5 km2 med alle former for transportmidler. Bare flyfraktdelen består av 12 millioner tonn gods i året.

Dr. John Gattorna fra Sydney setter fokus på mennesket som den viktigste brikken i logistikkjeden. Besøkende får hans nye bok.

- Vi har aldri hatt tre internasjonale størrelser som dette på de 52 årene konferansen er arrangert, sier direktør for Transport og Logistikk 2011,Jo Eirik Frøisei Norsk Industri.

Lønnsomhet i varekjeden: Løsninger for ERP (Enterprise Resource Planning) og TMS (Transport Management System) er sentrale stikkord her. I tillegg tas det opp temaer som konkurransesituasjonen innen transportsektoren og hvordan prissette leveranser i forhold til lang/kort transporttid.

Nasjonal transport: Jernbanesituasjonen og det siste innen vei til sjø er sentrale temaer. I tillegg tas fly opp på programmet etter et par års fravær. Lufthansa Cargos nye sjef for Norden og de baltiske landene, Alexander Kohnen, holder foredrag.

Samferdselsansvaret: Hvor trykker skoen for næringslivet? er tittel på første innlegg. Det belyses bl.a også hva som gjøres på transportsektoren i EU.

Dag to

På dag to, er det lagt opp til fire hovedtemaer: Kompetanse i logistikkjeden, sjøtransport varelevering og sikkerhet i transportkjeden.

Nytt av året er konseptet ”speed dating”/møtebørsen. Det er satt av to timer første dag og én andre dag der interesserte transportbrukere og transporttilbydere melder seg på forhånd og settes opp til møter med hverandre.

Transport og Logistikk 2011 avrundes med et innlegg fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og en påfølgende debatt mellom statsråden og FrP-leder Siv Jensen.

- Vi har som mål med konferansen at vi stadig skal fornye oss. Vi hører stadig at konferansen er en man ikke tør å ikke delta på, og håper den magiske 800-grensen skal brytes for antall deltakere, sier Frøise.