Intelligent rasteplass

En rasteplass for lastebiler der kapasiteten bortimot kan dobles uten fysisk utbygging. Hvordan er det mulig? Ved såkalt «Intelligent Truck Parking» eller ITP.

Publisert Sist oppdatert

Danske myndigheter har i større grad enn i Norge tatt rasteplasser på alvor. Fire større rasteplasser bygges ut, samtidig som man også har gått alternativt til verks gjennom å se på en måte å øke effektiviteten på de arealene man allerede rår over.

9. januar var det offisiell åpning av det nye parkeringskonseptet på rasteplassen Ustrup Øst ved E45 utenfor Haderslev i Sør-Jylland. Her skal tettpakking av lastebiler føre til en dobling av kapasitten, melder det danske veidirektoratet. Blir konseptet en suksess blir det videreført også etter prøveperioden som utløper i 2013.

Får billett

På elektroniske veiskilt kan lastebilsjåføren i god tid se hvor mange ledige plasser det er på rasteplassen.

Når sjåføren ankommer rasteplassen møter han en bom. Parkeringen er gratis, men for å passere bommen må man ha en billett. Den får man gjennom å benytte parkeringsterminalen. Sjåføren velger et språk han forstår (15 å velge mellom, nordmenn må velge mellom dansk og engelsk), deretter taster han inn ønsket hviletid/avgangstid. Hviletiden danner grunnlaget for hvor på parkeringsplassen lastebilen skal stå. Sjåføren mottar kvitteringen med banenummer og avgangstiden han har bestemt selv. I Ustrup er det ni baner, hver med plass til tre modulvogntog.

Fergekø-prinsippet

Mens en tradisjonell rasteplass som regel må ha ekstra arealer for at sjåførene skal kunne kjøre av gårde akkurat når de vil, bygger rasteplassen i Ustrup Øst på køprinsippet.

Bilene som er foran deg i køen har avgangstider som er før eller i verste fall samtidig som deg. Utviklerne av konseptet, tyske BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen/The Federal Highway Research Institute), har hentet inspirasjon fra hvordan fergekøer administreres.

Kastet glans   

Transportminister Henrik Dam Kristensen sto for den offisielle åpningen av rasteplassen.

- Det nye systemet virker enkelt og smart. Vi kan utnytte parkeringsarealene langt bedre. Det er et spennende forsøk, og jeg gleder meg til å høre om erfaringene med det nye systemet. Hvis de er positive, så er det noe vi må arbeide med videre fremover, fremholder han i pressemeldingen.

Sjåførstress?

Det skal bli spennende å se hvordan prøveprosjektet utvikler seg. Økt kapasitet er én ting, men at sjåførene har disiplin nok til å overholde tider er et annet spørsmål. Konseptet baserer seg på svært kompakt parkering, slik at det ikke er anledning til å bryte ut i «utide». Blir klokke-jaget en stressfaktor for sjåførene? Før man tenker på å adoptere konseptet i Norge kan det være greit å ha litt bedre bakgrunnsgrunnlag for hvordan ting vil arte seg i praksis.