Hun hoppet inn i mannsbastionen

TROMSØ: For fire år siden gjorde Adrianne M. N. Ubeda (44) et solid hopp inn i norsk transport- og logistikkbransje som første kvinnelige styremedlem i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL). Den daglige lederen i Tromsø-selskapet Lars Holm Shipping AS bidro dermed til en milepæl i bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Ubeda ble ansatt i Lars Holm Shipping i 1991 som nyutdannet siviløkonom med ansvar for økonomi, regnskap og IT. Siden 2004 har hun vært daglig leder.

Organisasjonsmenneske

Ubeda har et sterkt engasjement innen organisasjonslivet. Den siste tiden har hun ledet interimstyret for den nyetablerte Logistikkforeningen.no avd. Troms. Foruten å være styremedlem i Tromsø Havn er Ubeda også leder i LTL Nord-Norge, et verv hun har hatt siden 2006.

- Å få delta i LTLs arbeid og brede engasjement gir en faglig berikelse. Det gjør deg til et sterkere og tryggere bransjemenneske, understreker Ubeda.

- LTL betyr økt kompetanse og er til uvurderlig støtte.

Å gå på med friskt mot til spennende og interessante oppgaver er noe av livsmottoet til Ubeda. Hennes hverdag spenner fra lossing og terminalarbeid til styremøter i Tromsø Havn.

- Men de viktigste arbeidsoppgavene er nok å koordinere og organisere arbeidet til de 13 ansatte, syv kvinner og seks menn, i Lars Holm Shipping, sier hun.

Påvirkning

Ubeda understreker også nødvendigheten med å motivere og påvirke politiske myndigheter til å legge bedre til rette for sjørelatert transport. Ikke minst ser hun på arbeidet med å få mer gods over fra vei til sjø som en prioritert oppgave.

- Å være samferdselspolitisk engasjert, med blant annet å sette Nord-Norge ”på kartet” i logistikksammenheng, er en viktig oppgave. Vi i nord har andre utfordringer enn store deler av resten av landet. Toget stopper i Narvik, og da må vi ty til andre transportmidler som båt og bil. Vi er likevel storbruker av Are-toget, men først må godset transporteres med bil mellom Tromsø og Narvik. Tromsø er imidlertid et viktig logistikknutepunkt. Med Breivika i sentrum har vi nærhet til både havne- og flyplassfasiliteter, og ikke minst nærhet til kontinentet, understreker Ubeda.

Et fremtredende motto hos den livsglade kvinnen med spansk blod i årene, er ”alt for kunden”.

- Som logistikkpartner er det viktig med nærkontakt. Det er gjennom individuell kontakt vi oppnår de beste løsningene og de gode resultatene, understreker Ubeda.

I Breivika lever Ubeda i nærkontakt med store speditør- og logistikkselskap som Bring, Tollpost Globe, Schenker og Nor Lines. Totalt er ca. 100 bedrifter innen engroshandel, transport, spedisjon og service, etablert i havneområdene Breivika og Sentrum.

Sentralt plassert

Ubedas yrkesaktive karriere er nært knyttet opp til skipsmeglerselskapet Lars Holm Shipping, med nesten 20 års erfaring i selskapet. Lars Holm Shipping, opprinnelig et skipsmeglerfirma, ble etablert av Lars Holm i 1963. Siden har selskapet vært involvert i transport på sjø, land og i luften. På Breivikaterminalen tilbyr selskapet også lagerhus, terminaltjenester, befraktning, skipsmekling, tollklarering og autorisert regnskapstjeneste.

- Foruten å være linjeagent, er vi speditør for kystfrakt av partilast langs norskekysten og til kontinentet. Gjennom vår plassering i Breivik havn, og med et bredt kontaktnett, har vi en betydelig relasjon til Russland og Barentsregionen, både når det gjelder befraktning og fiskefartøyer. I store deler av året har vi også transport til Svalbard hver 14. dag, sier Ubeda.

Foruten å være agent for DHL, ColliCare og Oslofrakt assisterer Lars Holm Shipping også Holm Agency AS ved større prosjektrelaterte oppdrag, den ledende skipsagenten i Tromsø.

Aktiv

Selv med spanske aner (spansk far) har hun beholdt den norske tradisjonen med å være født med ski på bena. Skiturer om vinteren er en kjærkommen avkobling fra en hektisk arbeidsdag, likeså frilufts- og hytteliv. Hun går heller ikke av veien for å koble av i gode venners lag med god mat og drikke.