Hogia bygger ut med nettløsning

OSLO: Etter halvannet års utvikling og millioner av kroner investert, ble tre nye Hogia-nettløsninger lansert tidligere i år. Nå kommer resultatene og stemningen var god da Moderne Transport var på besøk på kontoret til Hogia Unitech Systems AS på Økern.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en utvidelse av løsningene. Verdien av UniTrans og Unicon blir langt høyere med denne web-løsningen på toppen, sier daglig leder Bjørn Torjussen.

De nye produktene heter Hogia Transportørweb, Hogia Kundeweb og Hogia Containerweb. Torjussen sier det som er spesielt med Hogia-løsningen i forhold til mange andre systemer er at parametere for økonomi og statistikk er lagt inn sammen med standardfunksjoner som fraktbrev og sporing. Kort fortalt kan kundene av transporttjenester legge inn ordre og hente ut statistikk på egenhånd.

For kundene

- Webløsningen gjør at kundene registrerer egne ordre. Om man har 100 ordre i uken og sparer tre minutter for hver, blir det fort mye tid ut av det. Så mye at man ofte kan spare inn hele årsverk. Redusering av feilregistrering er også et viktig poeng, sier Torjussen.

Webløsningen for transportkjøperne implementeres i Hogia MobiLast og gir kundene 24 timers sporingsservice, samt tilgang til historikk og statistikk når på døgnet det måtte passe kunden. Kundene kan selv gjøre endringer på allerede registrerte ordre, og kundene kan selv ha oversikt over hvilke transporttjenester som er betalt og ikke betalt. I nettløsningen kan man hente ut fraktbrev, andre dokumenter og bilder man ønsker tilgang på.

For transportørene

Hogia Transportørweb er løsningen for transportørene og koblet direkte til Hogia UniTrans-programvaren. Løsningen skal bidra til mer effektivisering, redusering av feil og bedre samkjøring av transportoppdrag mellom ulike transportører som velger å samarbeide.

- Systemet er fleksibelt og kan settes opp nøyaktig slik kundene vil ha det, og det spiller ingen rolle om det er kompliserte eller enkle transportoppdrag, sier Arnfinn Stordahl.

Han er konsulent logistikkadministrasjon i Hogia Unitech Systems AS, og selger de nye webløsningene. I Norge har han potensielt 350 eksisterende kunder å selge til. Dette er kunder som fra før av har Hogia-systemer i bedriftene.

- De fleste av våre kunder har hørt om den nye løsningen, og begynner nå å se behovet. Dette er et produkt vi vet kundene får en umiddelbar gevinst ut av, sier Stordahl.

Han innrømmer at webløsningene har kommet som en følge av etterspørsel fra bransjen, men at det samtidig var en naturlig utvikling av de eksisterende Hogia-produktene.

- Våre kunder, altså transportørene, får spørsmål om slike webløsninger fra sine kunder, sier Stordahl.

Hogia Containerweb er bygget opp forholdsvis likt som de to allerede nevnte produktene, men er tilpasset avfallsbransjen. Fokus her er samkjøring, oversikt, effektivisering og økonomi for alle avfallscontainerne som er utplassert.

Store kostnader

Tradisjonelt har Hogia Unitech Systems AS hatt overskudd på én til to millioner kroner i året, men dette året styres mot et planlagt rødt resultat.

- Vi regner med å gå fem millioner kroner i underskudd i år, men dette er kalkulert på grunn av store utviklingskostnader for ny programmeringsplattform og webløsningene, sier Torjussen.

Hogia-konsernet med base i svenske Stenungsund er solid med rundt en halv milliard svenske kroner i omsetning. Konsernet har normalt flere titalls millioner i overskudd, og har ikke gått i underskudd de siste 20 årene.

- Hvordan vil webløsningen bli utviklet videre?

- Jeg tror den vil bli bygget ut med flere rapporteringsfunksjoner, samt at kundene som er tilknyttet skal kunne utnytte databasen enda bedre. Muligens vil vi også implementere ressursplanleggingssystemer i webløsningene, sier Stordahl.

Windows Report Viewer benyttes i rapportfunksjonen til Hogia.

I Norge og Sverige er det nå solgt ca. 50 nettløsninger, og salget er økende.