Herning vitner om bedre tider

17.520 besøkende og 260 utstillere er de strategiske tallene for utstillingen “Transport 2011” som ble arrangert i Herning i Danmark fra 6. til 9. april. Det er tegn til bedre tider i transportbransjen internasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

Den danske transportminister, Hans Christian Schmidt, var inne på dette da han foretok den offisielle åpningen av messen. – Selv om den økonomiske krisen ikke er avblåst ennå, synes jeg at Transport-messen er et tegn på at vi går mot mer positive tider, sa han.

Forrige gang Transport gikk av stabelen var i 2007. Neste skulle ha vært i 2009, men den ble først utsatt til 2010 og deretter til i år på grunn av de dårlige internasjonale konjunkturene. Antall besøkende var klart færre enn i 2007. Likevel gir tungbilimportørene uttrykk for en unison tilfredshet. – Når man vet hvilke problemer transportbransjen har vært oppe i, er besøkstallet tilfredsstillende, sier Gunni Mikkelsen som er adm. direktør i Iveco Scandinavian Operation og formann for Lastbilimportørene. Han poengterer dessuten at en stor andel av de besøkende har vært beslutningstagere. Moderne Transport traff imidlertid også mennesker som stilte spørsmål om fremtiden for slike utstillinger.

Vindmølle-utfordringer

Påbygger- og tilhengerbransjen hadde ikke de mange nyheter å by på i Herning. Vindmølletransport er imidlertid spektakulært nok og vil etter hvert bli mer vanlig her i landet også.

Påbyggerbransjen hadde det betydelig vanskeligere under finanskrisen enn chassisleverandørene. Da er det neppe så merkverdig at det ikke bugnet av nyheter på Transport 2011 i Herning. Mange har foreløpig nok med å konsolidere stillingen.

SpecialKarosser AB (SKAB) er en betydelig leverandør til det nordiske marked. En av selskapets krevende kundegrupper er matvaregrossistene i Norge. På standen fant vi en skapbil levert til ASKO. Her var det både flertemperatursoner og flyttbare delevegger for fleksibel transport til matvarebutikker i grissgrendte strøk. I tillegg har skapene en solid utforming, konstruert for å tåle krevende veier. Grossistbiler som fungerer i Norge, vil uten tvil kunne fungere på de fleste andre markeder også.

Tungt og langt

I Danmark bygges det vindkraftverk i relativt stort tempo. Det har skapt et behov for transportutstyr som kan håndtere lange rotorblad og voluminøse vindmøllekropper. Det er ingen tvil om at vi også her i landet vil få økende utbygging av vindkraft, og transportører som ser på dette som en interessant nisje, kunne uten tvil hente impulser og inspirasjon på messen i Herning.

Produsentene ligger i hovedsak på kontinentet, men flere har etter hvert representasjon i Danmark. Det gjelder for eksempel Nicolas, Scheuerle & Kamag, som leverer nesten hva det måtte være av transportutstyr i “monsterklassen”, deriblant hengere for transport av vindmøllekropper. Her er det snakk om dimensjoner som både i bredde og lengde vil bli en utfordring på norske veier. Det var det også i Herning. Med en normal vindmølleseksjon ville spesialhengeren ha trengt en egen hall, så i stedet var det montert inn bare en kort del i riktig diameter der vindmøllekroppen normalt sitter.

Rotorbladene er kanskje ikke så omfangsrike, men absolutt lange nok, gjerne 60 meter. Det gir altså en rotordiameter på drøye 120 meter, så det er ikke så rart at vindkraftverk som oftest er godt synlige i terrenget. På uteområdet hadde Doll en henger for rotorblader. Med kingpin-trykk på 35 tonn og fem hengeraksler på hver 12 tonn snakker vi om en totalvekt på 95 tonn, pluss trekkvogn.

Boom for flåtestyring

Informasjonsteknologi – la beslag på en stor del av en av hallene på Transport 2011 i Herning. Det er åpenbart at det nå går mot en boom for utstyr til flåtestyring og biladministrasjon.

Alle bilmerkene har nå sine egne programmer på dette området. Likevel ser det ut til å være plass til en rekke frittstående leverandører. En av disse er TomTom som nå fører en ganske aggressiv markedsføring av systemer beregnet på lastebiler og busser. Dette skjer under paraplyen TomTom Business Solution.

TomTom er fortsatt mest kjent for sine navigasjonssystemer. Navigasjon er en viktig base under Business Solutions, men her kan også en rekke andre funksjoner bygges inn. Dessuten er navigasjonsprogrammene bygd opp for de spesifikke behovene den kommersielle trafikken har. Blant annet er det tatt høyde for restriksjoner når det gjelder høyde og vekt. Videre benyttes såkalt IQ Routes til å beregne raskeste rute for tunge kjøretøy på alle tider av døgnet. Også TomToms profesjonelle navigasjon har Map Share hvor brukerne selv kan foreta rettelser i kartene og dele slik informasjon med andre.

WORKsmart

TomToms navigasjon for nyttekjøretøy kan utvides med såkalte WORKsmart-løsninger. Ved hjelp av abonnement på Webfleet kan bileieren følge sine biler live. Dette kan brukes til å følge en transport helt frem til mottager, holde styr på sjåførenes kjøre- og hviletid, samt gjøre virksomheten mer økonomisk og miljøvennlig. Det siste skjer gjennom systemet WORKsmart-Eco, hvor kjøringen kan overvåkes på samme måte som med fabrikkløsningene fra nyttekjøretøyprodusentene. Alle lastebiler produsert siden 2004 har en universell tilkoblingsmulighet hvor også frittstående leverandører kan gå inn i bilens “hjerne” og ta ut informasjoner om drivstofforbruk, kjørehastigheter, tomgangskjøring og kjørestil. Med basis i dette kan bileieren ta ut rapporter som blant annet kan brukes som underlag for å få sjåføren til å kjøre mer økonomisk riktig. Selv drivstoffbesparelser på noen få prosent betyr mye på bunnlinjen med dagens drivstoffpriser.