Hentet innkjøpstips fra USA

LØRENSKOG: Sverre Rosmo arrangerer Superseminar for innkjøpere med en samlet portefølje og innkjøpsvolum på nærmere 60 milliarder kroner. Til årets seminar har Rosmo hentet inn de to anerkjente, amerikanske kapasitetene Barry Swaney og Dan Craddock fra Blue Ridge i USA.

Publisert Sist oppdatert

Arrangementet ble en ny suksess med en rekordoppslutning på 32 deltakere. Representanter for ledende selskaper som NorgesGruppen, Rema Distribusjon, K. Ekrheim, Jernia, Løvenskiold Handel, Optimera og Staples var tilstede på Losby Gods i Lørenskog 7.-8. juni.

- Ut fra den store interessen kan det virke som om disse selskapene er mer bevisst enn noen gang på verdien av å utveksle erfaringer. De har nok innsett viktigheten av effektive innkjøp og de store forbedringspotensialene gjennom bedre logistikkutnyttelse. Dette går jo også rett på bunnlinje og balanse, sier daglig leder Sverre Rosmo i Inventory Investment.

- Vi jobber med avanserte kunder over hele verden. Det er en trend at stadig flere selskaper tillegger effektive innkjøp en større betydning enn tidligere. Flere snakker nå om strategiske investorer innen lager. Innkjøpsbransjen og vareleverandører fokuserer på logistikk- og lønnsomhet, sier Dan Craddock fra Blue Ridge i USA.

Han representerer systemer og velprøvd optimeringskunnskap på fremtidsrettet teknologi.

Og Craddock understreker videre:

- Det sier seg selv at med så store investeringer i lager fordelt på så få hender, har bedriftene hverken råd til å gjøre feil eller å overse områder for økt inntjening. Her spiller innkjøp i handelsbedrifter en helt avgjørende rolle.

Vellykket vri

Superbrukerseminarene har tidligere vært forbeholdt brukere av spesialistsystemer basert på “de 7 innkjøpsstegene”. For første gang ble seminaret i år åpnet opp for brukere som ikke har spesialistsystem, men baserer seg på ERP.

- Selv om det er en god del ting som ikke kan utføres i et ERP-system, fikk disse brukerne nyttig input som de vil forsøke å nyttiggjøre seg etter beste evne. Dette kommer vi til å fortsette med også til neste år, sier Sverre Rosmo.

Årets tema var analyser og hvordan innkjøperne kan kombinere kompetanse med systemenes svært sterke og fleksible analysemuligheter.

- Dette må ikke forveksles med analyser i et ERP eller i et tilknyttet BI-system, sier Barry Swaney fra Blue Ridge i USA.

Og han understreker videre:

- Mens ERP-systemet omtaler størrelser som salg og lagerverdi, bryter disse systemene opp alle viktige faktorer til lavere nivåer, samtidig som de inneholder simuleringsmuligheter tilpasset behovene i innkjøp. Innkjøperne lærte seg da hvordan man på sekunder kunne finne frem til hvor overlagere er størst, hvor man taper mest salg, optimale servicegradmål etc. Dette er helt avgjørende ferdigheter investorer må ha hvis man skal kunne kontrollere lønnsomheten i sin portefølje, understreker han.