Havnelederforum i september

Norsk Havneforening inviterer til Havnelederforum i Oslo 3. september.

Publisert

Havnelederforum er et forum for og av havnesjefer og havnedirektører. Det avholdes årlig og temaene som tas opp er relatert til rollen som øverste toppleder i havna. Havnelederforum har tidligere vært avholdt i Bergen og Kristiansand. I år er havnelederforum lagt til Oslo i forbindelse med avholdelse av foreningens eierskapskonferanse som arrangeres dagen i forveien, melder foreningen på sine hjemmesider.