Green Cargos solide kunder

Med solide kunder som både Bring/Posten og Schenker viser Green Cargo muskler på norske jernbanespor.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med sin storoffensiv i Norge etter Cargolinks avvikling inviterte Norges nest største jernbaneaktør sine kunder til frokostseminar på Scandic Oslo City torsdag.

– Norge har fått en sentral rolle i vår internasjonale strategi, blant annet for å nå vår visjon om en dobling av godstransporten på jernbane innen 2050. For å nå denne visjonen må næringslivet tilbys effektiv og bærekraftig jernbanelogistikk. Norge er Sveriges nest største handelspartner etter Tyskland, forteller salgsdirektør Richard Kirchner i Green Cargo til Mtlogistikk og fortsetter:

- Vi har raskt kunnet oppfylle ønsket i det norske markedet med å utvide virksomheten på norske skinner, takket være stor interesse for tilbudet blant norske transportkjøpere og vareeiere. Vi fokuserer nå på ytterligere ekspansjon, basert på vår brede erfaring innen jernbanelogistikk.

Godt for konkurransen

Posten/Brings innkjøpsdirektør Petter Andresen var en av de som fikk presentert den svenske godstransportørens fremtidige virksomhet og tilbud i Norge.

Han forteller til Mtlogistikk at han er svært fornøyd med Green Gargos sterke inntreden på norsk jernbane.

– Vi ønsker utenlandske aktører velkommen for å øke konkurransen på skinner. Vi bidrar gjerne til å sikre volumer på en effektiv og pålitelig godstransport med god frekvens, slik at konkurransen kan opprettholdes, sier Andresen.

Styrker tilbudet

Green Cargos nye Norges-ansvarlige Kjell Owrehagen har hatt en sentral rolle med å sette den svenske godsaktøren på Norges-kartet. Virksomheten omfatter daglige transporter på de fleste store jernbanestrekningene i Norge med trafikk to ganger daglig mellom Bergen og Trondheim, samt daglige avganger mellom Stavanger og Åndalsnes.

– Tilbudet skal styrkes ytterligere, etter hvert som mer mannskap og materiell er på plass. Vi har overtatt det meste av «innmaten» i Cargolink, forteller Owrehagen som i disse dager arbeider med å få på plass tidstabeller for 2017 med frist 11. april.

En dyd av nødvendighet

Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions i DB Schenker, forteller til Mtlogistikk at dette tilbudet er man nødt til å ha for å opprettholde godstransporten på skinner.

– Hvis ikke godset kommer fram når det skal, har toget lite å stille opp med mot veitransport. At godset kommer fram når det skal er avgjørende når kundene velger transportmetode, sier Austrheim som har en fremtidsvisjon om å slå sammen norsk og svensk jernbane.

Han mener det er små forskjeller mellom de to landenes jernbanedrift, noe som gjør det mulig å sy sammen gode fraktløsninger.