Full kontroll på Alfaset

ALNABRU: Til tross for finanskrise og fallende marked leverte Tollpost Globe et bedre resultat enn noen gang ifjor.  

Publisert Sist oppdatert

I 2008 var omsetningen 2,66 milliarder kroner, mot 2,42 milliarder kroner i 2009. Resultatet økte imidlertid med nesten 30 millioner kroner - fra 180 millioner kroner i 2008, til 209 millioner kroner i 2009.

Markedsdirektør Ole Andreas Hagen forteller at selskapet har adoptert mottoet til General Motors: ”Du skal være nummer én eller nummer to i de markedene du ønsker å drive i, hvis ikke kan du like godt la være”.

- Vi er tydelige og rendyrker det vi skal bli gode på. Derfor er ikke transport av flyttelass eller verdifull kunst vår greie. En suksessfaktor for oss er at vi har satset på automatiserte og standardiserte løsninger. Vi kjører gods som er tilpasset våre terminaler og som sikrer en effektiv produksjon ved disse, sier han.

Svensk drahjelp

Også det svenske eierskapet begynner å bære frukter. Adm. direktør Robin Olsen anslår at det er tilført ca. 2 millioner pakker årlig som følge av at Tollpost Globe ble kjøpt opp av det svenske postvesenet i 2008 (Post AB var før den tid kun deleier i selskapet).

- Dette tilsvarer ca. 10% av totalvolumet vårt. Årlig håndterer vi 20 millioner pakker, inkludert stykkgods, forteller Olsen.

Mer enn stykkgods

Det var innen stykkgods Tollpost Globe slo seg opp, men de siste årene har partifrakt og pakker blitt stadig viktigere forretningsområder. At det er 3-4 ganger så mange Tollpost-biler som kjører partifrakt i forhold til stykkgods, er det kanskje ikke så mange som er klar over. For ordens skyld kan vi nevne at pakkegods regnes som kolli opp til35 kg, mens stykkgods går fra 35-2500 kg. Som partifrakt regner selskapet gods som overstiger 2,5 tonn.

- Tradisjonelt har vi hatt en høy markedsandel innen stykkgods, og vi søker nå å øke markedsandelen også innen parti og pakker, forklarer Olsen. Han minner om at selskapets eier, Posten Norden, er Nordens klart største innen pakker, selv om Bring/Posten regjerer her hjemme.

Markedsdirektør Ole Andreas Hagen peker på at pakkekonseptet MyPack har blitt en suksess.

- Vi har flere store nordiske kunder, som for eksempel Ellos og H&M, der vi har pakkeutlevering i butikk (Rimi og ICA). Vi har et mål om å lykkes i B2C-markedet (Business to consumer). Dette er et marked vi ser er i sterk vekst - opp mot 15% i året.

Kontrolltårnet

Daglig håndterer Tollpost Globe ca. 60.000 pakker og 20.000 paller. Med slike enorme godsvolum gjelder det å ha orden i sysakene. Siden ifjor høst har selskapet tatt kontrollvirksomheten videre til et nytt nivå gjennom opprettelsen av det som i Tollpost-kretser kalles for ”Kontrolltårnet”. Fra et kontrollrom ved hovedkontoret på Alfaset i Oslo kan kvalitetssjef Øyvind Haugen & Co. følge dagens leveranser med argusøyne. Da vi besøkte avdelingen 3. september var det 59.000 kolli som skulle leveres, hvorav 10.500 i Oslo-regionen alene. Gjennom bruk av godt synlige stolpediagrammer kan man se hvordan statusen er for dagens leveranser. Ved begynnelsen av dagen er skjermen helt rød, da fargen indikerer at kolliet ikke er lastet på bil. Etter hvert som dagen forløper blir skjermen gradvis farget både gul og grønn, etter hvert som bilene fylles opp (gult) og etter hvert som kundene kvitterer for at kolli er mottatt (grønt). Ved arbeidsdagens slutt skal det i utgangspunktet ikke være en eneste rødfarge igjen på hele skjermen.

Oppdateres i sanntid

Kontrollørene kan synke ned fire nivåer, fra selskaps- og ned til avdelingsnivå, og videre ned til oversikt over bil og til slutt til oversikt over hvert enkelt kolli. Systemet, som er web-basert, oppdateres i sanntid ved hjelp av strekkoder og håndterminalene som er ute i terminalene og blant sjåførene. @%:Kjørekontorene på de ulike avdelingene har også tilgang til systemet, men da kun med oversikt over egen avdeling.

Kontrollsystemet har særlig vist seg viktig hensiktsmessig ved oppstart for nye kunder eller der det kanskje har vært litt ”kluss” og man er avhengig av å bygge opp tilliten igjen.

- Oversikt over nye kunder og andre med ”prioritert status” finnes på en egen skjerm. For nye kunder innebærer det at vi kan luke ut alt som måtte være av ”barnesykdommer” den første tiden. Da følger vi ekstra nøye med på disse kundene de første 3-4 ukene for å forsikre oss om at alle rutiner fungerer, forklarer Haugen. – I verste fall må vi sende varene med budbil for å forsikre oss om at kunden får de i tide.

Lønnsom teknologi

Robin Olsen forteller at teknologisatsingen i Skandinavia har en naturlig forklaring.

De høye lønningene til terminalarbeidere og sjåfører i Skandinavia, gjør at det er her teknologiske investeringer vil lønne seg raskest. I ”lavkostland” er det høyere terskel for å gå over fra manuelt arbeid til ny teknologi, som for eksempel sorterings- eller informasjonsteknologi, sier han. I denne sammenheng påpeker Tollpost-sjefen at de og Linjegods allerede tidlig på 90-tallet - før internett var en del av alles hverdag – hadde etablert egne track & trace-løsninger.