Full kontroll hos Wittusen & Jensen

Wittusen & Jensen AS har lagt om til Transportnetts datastyringssystem.

Det har ført til bedre kontroll av både egen distribusjon og innleid transport for den kjente leverandøren av kontorrekvisita. 

Nå er ikke Wittusen & Jensen låst i noe datasystem hos transportører, men kan kommunisere med ethvert kjent system via internett eller direkte til PDA. Det betyr at et eventuelt skifte av transportør for hele eller deler av transporten ut fra Oslo kan foregå raskt og uten problemer.

For å styre logistikken har Wittusen & Jensen gått inn i et samarbeid med Transportnett og benytter sistnevntes internettbaserte datasystem og tn;mobile til PDA.

Wittusen & Jensen valgte løsningen på grunn av den fleksibiliteten den gir ved eventuelle endringer i bruk av transportør, samt at den fungerer mot egne datasystemer og genererer statistikk og letter administrasjonen av egendistribusjon på en tilfredsstillende måte.

200.000 sendinger

Den tradisjonsrike familiebedriften Wittusen & Jensen har siden 1897 utstyrt næringsliv og offentlige etater i Norge med kontorrekvisita og firmaprofileringsartikler. Vareleveransene skal gjerne bringes helt frem til sluttbruker på kontoret. Distribusjonsmodellen blir deretter. 

Logistikkdirektør Audun Johnsen og transportsjef Kjetil Stoltz forteller at i Osloområdet, fra Gardermoen til Drammen, og i Østfold, har man sin egen distribusjon, basert på enmannsbedrifter som kjører utelukkende for firmaet. I tillegg har man egen distribusjon i Larvikområdet, Agder, Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse får sine sendinger med linjetrafikk frem til deres terminaler og lokaldistribusjon derfra styres via Transportnetts løsninger. Resten av landet betjenes av en transportør.

- Vi har rundt 200.000 sendinger gjennom vår terminal på Rødtvedt. Av disse skal rundt halvparten ut i Osloområdet, sier Johnsen.

Forberedt på rampa

- Noe av det viktigste for oss var å få et system der leveransen til kunden ble elektronisk dokumentert med tidspunkt så vel som kvittering for mottak. Vi er avhengige av presise og riktige leveranser. Denne bransjen har ikke store forskjeller mellom leverandørene, og servicegrad blir dermed et viktig konkurransefortrinn. Det systemet vi nå har fått, oppgraderer statistikk automatisk og letter administrasjon av biler, sier Johnsen.

- For sjåførene våre er det også en fordel at de kan logge seg inn med sine PDA’er før de ankommer vår lasterampe. Da finner de hva som skal med av gods, og får en mulighet til riktig lasting raskere enn tidligere. De sparer altså tid som kan brukes til distribusjonskjøring og varelevering, sier han videre.

Todelt lager  

Lageret til Wittusen & Jensen er todelt, med et konvensjonelt pallelager forbeholdt volumvarer, og ett automatlager for mindre voluminøse varer. Etter endt plukk blir kolliene ført på rullebane til ekspedisjon og ferdigstilling av ordren sammen med palletert gods.

Ekspedisjonsområdet har baner for hvert enkelt distribusjonsområde. I tillegg er det et område for klargjøring av varer som skal med linjetrafikken. Her blir godset plassert i vekselskap for avhenting.