Frys og kjøl dobles i Fredrikstad

Både omsetning og terminal dobles når nye Borg Fryseterminal står ferdig i juni. Daglig leder Thomas Karlsen kan dermed ta hånd om enda mer av godset i containerne i Borg Havn.

Publisert Sist oppdatert

I år forventes en omsetning på ca. 12 millioner kroner, noe som vil øke til over 20 millioner i 2013 med nye fasiliteter.

- Terminalutvidelsen på ca. 22 millioner kroner forenkler vår internlogistikk, vi forsterker posisjonen i markedet og det blir lettere å selge våre tjenester, sier Karlsen. Terminalen, som eies av Glacio (66%) og Borg Havn IKS (34%), får en tilvekst på2000 m2fordelt på nærmere 7000 palleplasser på frys og 800 palleplasser på superkjøl som holder en temperatur mellom 0 og -2 grader Celcius. Superkjøl er en lagringsform og teknologi som forlenger lagring og holdbarhet på ferskvarer og som hindrer bakterieutvikling på blant annet kjøttprodukter.    

Glacio overtar

Det har skjedd ting på eiersiden av Borg Fryseterminal AS. Tidligere eide familien Karlsen 66%. Disse aksjene er nå tatt over av Glacio AS, selskapet som eier og driver fryseterminal på Rudskogen i Rakkestad. I dette selskapet er familien Karlsen de største aksjonærene. Glacio har også tatt over hele driftselskapet, Fredrikstad Reefer Terminal AS.

Både Thomas og Espen Karlsen undersreker at sterkere bånd mellom de to terminalene vil ha gode synergieffekter.

- I hektiske tider på den ene terminalen har man mulighet til midlertidig å overflytte bemanning fra den andre. Ved knapphet på areal i de ulike høysesongene, kan man også benytte seg av ledig kapasitet hos hverandre. Avstanden mellom de to er tre mil som unnagjøres på 30 minutter, forteller Espen Karlsen som er daglig leder i Glacio og styreleder i både Borg Fryseterminal og Fredrikstad Reefer Terminal.

Viktig havn

- Vi er selvsagt lykkelige over utviklingen. Men terminalutvidelsen er også positiv for Borg Havn som lenge har sett behovet for større lager både på import- og eksportsiden. Importen vil nok øke mest fremover, sier Thomas Karlsen.

Han poengterer at Borg er blitt en av landets viktigste havner og har oppnådd betydelige resultatforbedringer og en positiv utvikling den siste tiden. Borg Havn er også en del av stamnettet og er med i Nasjonal transportplan (NTP). Nå skal blant annet leden utbedres, noe som innebærer utvidet kaikant. Det letter snuoperasjonen for båtene.

- Vi er glade for å være etablert i denne havnen, som først og fremst er bulkhavn, men også med en betydelig containeromsetning, sier Karlsen.

Agent Andersen & Mørck

Borg Fryseterminal samarbeider tett med Andersen & Mørck. Agenten har lang erfaring med håndtering av alle typer gods, fra konvensjonell last, til bulklast og spesiell prosjektlast.

Som sentral operatør i Borg havn, samarbeider Andersen & Mørck tett med havnevesen og andre tilknyttede aktører på en moderne containerterminal.