Fraktvekst for Fjord Line etter regelendring

BERGEN: Ved nyttår ble regelverket endret slik at Fjord Line AS fikk ta med også sjåføren på lastebilene mellom Bergen og Stavanger. Det har gitt en økning både av trailere med og uten fører.

Publisert Sist oppdatert

Hver formiddag seiler Fjord Line fra Bergen via Stavanger til Hirtshals hvor båten gjør vendereis til Langesund, før det er samme rute i retur.

Hele tiden har rederiet hatt mulighet til å ta med cargo, traller og trailere uten førere langs norskekysten. Momsregler stoppet imidlertid at sjåføren kunne bli med. Da reglene ble forandret ved nyttår, var Fjord Line klare omtrent på dagen for å ta med også lastebilsjåførene. Mye av det som fraktes sjøveien, særlig fra Bergen og sørover, er oljeutstyr.

Begge grupper øker

Det spesielle var at da det ble åpnet for at sjåførene også kunne bli med, økte samtidig antallet løse traller betydelig. Etter en forsiktig start er det nå stadig flere som velger å sette på håndbrekket og slappe av om bord på båten i stedet for å kjøre.

I vintersesongen har Fjord Line 1000 løpemeter reservert for cargo. I sommersesongen er det halvert. På ukedagene er hele kapasiteten booket fra Stavanger til Hirtshals og på retur.

Sparer penger og hviletid

Båten går fra Stavanger til Bergen hver dag klokken 7.00 om morgenen. Turen tar 5,5 timer. Klokken 13.30 gjør skipet vendereis sydover og videre til Danmark. Båtturen tar omtrent samme tid som å kjøre de drøyt 20 milene langs landeveien med lastebil. Bonusen er både spart kjøre- og hviletid og rene penger. Den kombinasjonen er det stadig flere som får øynene opp for.

– Vi har hatt tilfeller der kundene har fulgt båten både nord- og sørover, sier terminalsjef for Fjord Line i Bergen, Tommy A. Ommundsen.

FORNØYD: Terminalsjef hos Fjord Line i Bergen, Tommy A. Ommundsen, er storfornøyd med oppsving i mengden cargo som tar sjøveien.

Snu vanene

Han tror økningen i belegget på skipene Stavangerfjord og Bergensfjord i stor grad er vaneendringer hos kundene, sammen med svært god regularitet og kapasitet. Svært mange av trailerne som følger skipene, kommer helt frem mot avgang.

På de avgangene fra Bergen med flest løse traller, har det vært opptil 60 enheter. I tillegg kommer trailerne med sjåfør.

Mye av godset som går sjøveien fraktes mellom de forskjellige oljebasene. Nedgangen i oljeindustrien er også blitt synlig på oppstillingsplassen til Fjord Line i Bergen. Men fortsatt er Bring Offshore den største kunden på cargo ut fra Bergen.