- For dårlig betalt

Like før sommerferien så Kirkestuen Transport AS seg nødt til å permittere 15 medarbeidere, ikke på grunn av for få oppdrag, men for dårlig betalt.

Publisert Sist oppdatert

Saken er prinsipielt interessant og viktig. Kirkestuen Transport, med hovedkontor i Lom, er kjent som et velrennomert og godt drevet selskap med vekst i omsetningen også de senere årene. Permitteringen setter fokus på et viktig tema, nemlig prisnivået innenfor transport. Seriøse utøvere presses ut av markedet, ikke bare av utenlandske kolleger i lovlig eller ulovlig kabotasje, men også norske transportører som er villige til å kjøre for priser som ikke reflekterer et norsk kostnadsnivå.

Ikke kabotasje

- Det er ikke kabotasje som har skapt dette problemet for oss, sier Geir Inge Kirkestuen som er daglig leder og eier av Kirkestuen Transport. – Vi møter i liten grad utenlandske konkurrenter når vi distribuerer varer på Indre Østlandet og andre steder. Problemet at et utenlandsk prisnivå har smittet over på Norge og at det finnes utøvere i vår egen bransje som godtar å kjøre for priser det i realiteten ikke går an å leve med. I så måte er vår egen bransje vår største fiende. For vårt vedkommende har dette medført at vi har tapt penger på inngåtte kontrakter. Det kan vi ikke holde på med, og derfor har vi sagt opp slike kontrakter. Dermed har vi – formodentlig midlertidig – for mange sjåfører inntil vi får halt i land nye og mer lønnsomme kontrakter.

- Hvem tror du får de kontraktene dere har sagt opp?

- Dette er selvsagt et tankekors. Hvis andre norske transportører får kontraktene for de samme prisene vi ikke kunne forsvare, så er jo bransjen like langt. Da utarmes norske transportører sakte, men sikkert. Priser vi ikke kunne leve med, kan heller ikke andre norske transportutøvere klare seg på, sier Kirkestuen.