Flickor på hjul

BERGER: DHL Express ansatte nylig seks nye sjåfører, fem av dem svenske kvinner, etter en vellykket rekrutteringskampanje. – Kul! kommer det samstemt fra kvinnene da MT møtte dem på deres nye arbeidsplass på Berger-terminalen.

Publisert Sist oppdatert

Å skaffe sjåfører til det norske arbeidsmarkedet har i lang tid vært en utfordring for transportører og arbeidsgivere. DHL Express på Berger løste problemet på sin måte. Snart vil en ny rekrutteringskampanje være i gang.

Nytenkning

Informasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud forteller at DHL Express har hatt store problemer med sjåførrekruttering til distribusjonsbilene.

- Vi har hatt flere rekrutteringsrunder i det norske markedet uten resultater. Nytenkning på rekrutteringssiden måtte til. Gjennom et samarbeidsprosjekt med NAV og den svenske arbeidsformidlingen ble det satt i gang en rekrutteringskampanje i Sverige, og med god respons, forteller Høeg Ulverud.

DHL fikk 250 godt kvalifiserte søknader.

- Det var også gledelig og noe overraskende å se så mange jenter søke yrkessjåførjobber, sier informasjonsdirektøren.

En tøff jobb

- Å kjøre distribusjonsbil byr på mange utfordringer. Det bekrefter Elin Brandt, en av de nyansatte DHL-sjåførene.

Hun forteller at andelen kvinnelige sjåfører er liten, også i Norge. Hun understreker imidlertid at dette er en ideell jobb for kvinner, og anbefaler yrket til andre jenter på det sterkeste.

Elin har stor glede av sjåførjobben i DHL Express sammen med de andre jentene.

- Det er viktig å få muligheten til å utveksle erfaringer med jenter i samme jobb, sier Elin.

Jentene ser ingen grunn til at kvinner ikke skal kunne fungere like godt i yrket som menn. Fysisk styrke er ikke det viktigste. Ifølge jentene fungerer det med god teknikk og hjelpemidler. Det finnes ingen problemer, bare utfordringer.

- Vi slipper å sitte inne på et kontor, vi kommer oss ut og treffer folk, sier Elin som får støtte av sine kvinnelige kolleger.

Positiv effekt

Høeg Ulverud mener at det har en positiv effekt for transportnæringen med flere kvinnelige sjåfører.

- Vår rekrutteringskampanje bidrar til å balansere et mannsdominert yrke. Med de ordnede arbeidsforhold vi har i dag er det heller ikke noe problem å kombinere jobben med et familieliv, forteller Høeg Ulverud.

Selv om hun ser en positiv trend og en holdningsendring hvor næringen ansetter flere kvinner i transportsektoren, så er det fortsatt et stykke å gå for å få flere kvinner inn i mannsdominerte yrker.

Det er også mange som mener at kvinner er mindre aggressive i trafikken enn menn. Med flere kvinner bak rattet, også i transportnæringen, vil ulykkesfrekvensen gå ned, mener mange.