EU-direktiv på ny høring

OSLO: EU-direktivet for typegodkjenning av påbygg blir neppe innført i år. Mye tyder på at Vegdirektoratet sender direktivet ut på ny høring i høst.

Publisert Sist oppdatert

Slik oppsummerer formann i Påbyggergruppen i Norsk Industri, Hans Otto Westli, situasjonen for typegodkjenningsdirektivet påbyggerbransjen venter på.

Spesielle forhold

- Formålet med typegodkjenningsdirektivet er å gjøre det enklere å registrere lastebiler i Europa. Ens regler og forskrifter vil forhåpentligvis også bidra til raskere leveringer. Nå har vi her i nord imidlertid en rekke andre forhold vi må forholde oss til som andre europeiske land ikke ”sliter” med. Da tenker jeg på vår topografi og vår veistandard. Disse forholdene setter spesielle krav til lastebilene/påbyggene, og vi har derfor større behov for å spesialtilpasse kjøretøyene som skal ferdes på vårt smale og dårlig vedlikeholdte veinett, sier Hans Otto Westli.

Enkeltgodkjenning

- Nå er det også slik at typegodkjenningsdirektivet ikke utelukker enkeltgodkjenning av kjøretøy, men bilene må påbygges i henhold til direktiver som allerede er innført, og direktiver som kommer. Dette innebærer for eksempel at påbyggerne i større utstrekning må benytte EU-godkjente produkter. 10. juli i år ble det innført et EU-direktiv for konturmerking på nye biler, og 11. mars ifjor ble det innført et direktiv for kraftigere underkjøringshindre. Det er verdt å merke seg at impliserte parter ikke lenger gis informasjon om endringer. Nå må man selv søke informasjon og sørge for å holde seg oppdatert, sier Westli.

Økt konkurranse

Nye direktiver, konkurranse fra utenlandske påbyggere og lastebilprodusenter som ønsker å utføre påbyggerjobben i egen regi, vil bety endringer for norsk påbyggerbransje, understreker Westli.

- Vi kan vel si at vi går en viss uvisshet i møte, men vi står overfor utfordringer som jeg er overbevist vil endre norsk påbyggerbransje. Vi vil oppleve et større ”trøkk” fra utenlandske konkurrenter. Vi ser også lastebilprodusenter som ønsker å utføre påbyggerjobben selv. Det siste kan være et utslag av ønsket om å opprettholde sysselsettingen i dårlige tider. Disse er vi imidlertid på god vei ut av, og lastebilproduksjonen er på full fart oppover igjen. Om lastebilprodusentene fortsatt ønsker å levere komplette kjøretøy, blir det desto viktigere for vår påbyggerbransje å holde en høy standard som gjør at lastebilprodusentene innser at vi er best når det gjelder biler som skal leveres på det norske markedet. Vi må møte økt konkurranse med den høye kvaliteten norsk påbyggerbransje representerer, samt opprettholde den gode relasjonen vi har til lastebilprodusentene, sier Westli.

Større optimisme

Etter finanskrise og følgelig nedgang i aktivitetsnivået for påbyggerbransjen, er optimismen tilbake.

- Lastebilsalget øker og påbyggeroppdragene likeså. Vi begynner å nærme oss et normalår, sier Westli som ser frem til Transport 2011 på Lillestrøm 8.-10. september.

- Transportmessen på Lillestrøm er et viktig utstillingsvindu. Utenlandske påbyggere har også oppdaget det. 16 av våre 32 medlemsbedrifter deltar på messen. Nå blir det flere påbyggerfirmaer enn ”våre” 16, men jeg ønsker at flere firmaer melder seg på. Det er viktig å vise seg frem, sier Hans Otto Westli.