Et knasende godt samarbeid

- ACT leverer de beste merkemaskinene som er å få. I tillegg stiller de alltid opp og yter god service, sier systemsjef Alf Eirik Grønvold hos Maarud AS. Han forteller om et langt og produktivt samarbeid med leverandøren av fabrikkens merkemaskiner.

Maarud AS på Disenå i Sør-Odal er et sted med lange tradisjoner. I dag er Maarud AS en av Norges største snacksfabrikker med produksjon av salt snacks til Norden og Baltikum. I en årrekke har de kjøpt sine merkemaskiner fra ACT Gruppen på Jessheim. Allerede i 1990/1991 leverte ACT de første merkemaskinene til Maarud; - blekkstråleskrivere til merking av ytteremballasje. Ved overgangen til merking av emballasjen med blekkstråleskriver reduserte Maarud AS sitt lager av ferdig trykket emballasje med over 50%.

Merkerevolusjon

Samarbeidet med ACT utviklet seg stadig, og i 1995 leverte ACT 28 ”in line termo transfer”-merkemaskiner. Disse ble montert inn i selve pakkemaskinen for å skrive ”best før dato” og en sporkode på hver enkelt snackspose. Dette var en liten revolusjon hos Maarud, som gikk over til såkalt ”digital merking” av posene ved å skifte ut alle de gamle trykkverk, også kalt ”hot stamp”-løsninger. De nye maskinene endret dato og sporekode automatisk for hvert skift, og gjorde arbeidsdagen veldig mye enklere for hver operatør. På de gamle maskinene måtte operatørene hver dag manuelt skifte klisjeer, slik at dato og sporekode ble korrekt, et tidkrevende arbeid som også kunne resultere i feilmerking.

SuperDAGFINN er nøkkelen

I dag er alle maskinene byttet ut med siste generasjon Linx TTO-maskiner som benyttes til foliemerking av alle Maaruds poser.

– Nøkkelen for oss heter superDAGFINN, forteller Grønvold. SuperDAGFINN er ACT Gruppens programvare som styrer alle Maaruds merke-maskiner, og som kommuniserer med Maaruds ERP system – M3. Systemet er spesialtilpasset og baseres på GS1 Norges standarder, blant annet med palle-produkt etikett GS1-128 strekkode. ACT Gruppen har i dag installert røntgenmaskiner, samt merkemaskiner for F-pak, D-pak og paller (T-pak).