Et hav av forskjeller

OSLO: Oslo Havn og Bergen Havn sitter igjen med desidert minst sammenlignet med København og Stockholm etter at de digre cruiseskipene har vært på besøk.

Publisert Sist oppdatert

Markedssjef for cruise i Oslo Havn, Margrethe Austad, viser Moderne Transport en sammenligningstabell for kostnadene rederiene har for å legge til i Oslo, København, Stockholm, Helsinki, Tallinn og Bergen.

Nivået på avgiftene reguleres ut fra tonnasjen, men innen cruisenæringen er skipene ofte store og i sammenligningen i denne artikkelen har vi konsentrert oss om skip på 108.000 bruttotonn. Vi har også konsentrert oss om de to norske havnene i undersøkelsen, og våre to nærmeste naboer og populære cruisehavner i Danmark og Sverige. Alle havnene har ifølge Austad gått gode for tallene vi gjengir.

Billigst å besøke Bergen

Ut fra rederienes kostnader for å legge til et cruiseskip ved de fire havnene, er det billigst å legge besøket til Bergen. For et skip på 108.000 bruttotonn koster det 37.967 euro (303.000 kroner med en kurs på 8). København er noen tusenlapper dyrere, mens et besøk i Oslo koster rederiene 341.000 pr. anløp og Stockholm er dyrest med 368.000 kroner.

Totalsummen for rederiene varierer med andre ord ikke sjokkerende mye – selv om forskjellen på 65.000 kroner i Bergen og Stockholm definitivt er en sum som ikke skal neglisjeres.

240.000 kroner i forskjell

Det som imidlertid er mer interessant for havnene er å se på hvor mye de sitter igjen med etter besøkene. Her er det voldsomme forskjeller.

København Havn er den desiderte vinneren og har inntekter på 293.000 kroner pr. anløp av et skip i 108.000 bruttotonnsklassen. Dette tilsvarer 96,3% av det rederiet betaler for å seile inn til den danske hovedstaden og legge til.

Stockholm Havn kommer på en klar 2.plass med inntekter på 177.000 kroner pr. anløp (48,1% av rederiets kostnader).

Bergen Havn følger deretter med inntekter på 74.000 kroner (24,3%).

Oslo Havn ender desidert nederst med inntekter på 53.000 kroner pr. anløp (15,7%).

Rederienes utgifter ved anløp, foruten drift av eget skip, er for eksempel passasjeravgifter, kystgebyr, losavgifter, taubåt og fortøyning.

- Hva betyr de lave inntektene pr. cruiseanløp for Oslo Havns øvrige aktiviteter og oppgaver, som for eksempel cargovirksomheten?

- Det blir vanskeligere å investere i nytt. Det er et stort problem at staten tar for mye, enn at havnen tjener lite. Vi holder prisene nede for å øke sjøtransportens konkurranseevne, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Stor forskjell på los

Den desidert største utgiftsposten for de store skipene som besøker Oslo er losavgiften (skip i regulær trafikk trenger ikke los). For et cruiseskip på 108.000 bruttotonn er losavgiften 189.000 kroner pr. anløp. Dette er mer enn halvparten av de totale kostnadene skipene har for å besøke Oslo. Ifjor var losavgiften faktisk 14% dyrere, men den ble redusert fra 1. januar i år.

Til sammenligning koster en lostjeneste i Stockholms skjærgård 61.000 kroner pr. anløp. København har ingen losplikt, mens Bergen rapporterer losavgiften og kystgebyret i et felles beløp.

- På internasjonale cruisekonferanser kan det bli direkte pinlig for oss å være tilstede. Det harseleres med Norge, og sies fra talerstol at det man burde være er los i Norge, sier Margrethe Austad.

Hun reiser rundt i stort sett hele verden og snakker med de ulike rederiene for å selge Oslo som cruisedestinasjon. Hun får tilbakemeldinger hun ikke liker å høre.

- Jeg hører at dette kan få konsekvenser for Oslo som cruisehavn. Derfor gir Oslo Havn 60% rabatt i havneavgiftene for skip som kommer før 1. mai og etter 30. september. I tillegg gir vi 30% rabatt til rederiene som kommer mer enn fem ganger pr. sesong.

Oslo Havn rapporterer videre at alle rutegående fartøyer får rabatt, ikke bare cruiseskip. Siden 2004 har endringen i prisen til Oslo havn for rutegående fartøyer endret seg fra en økning på 2,6% til en reduksjon på 16,4%. I samme periode har konsumprisindeksen (KPI) økt med 15,7%.

Kritisk til losplikt

- Norges største problem går utover cruiseproblematikken. Det handler om at lostjenesten må moderniseres, dette er overmodent og resultatet vil senke prisene og øke sikkerheten, sier Hamran.

Det er imidlertid hevet over enhver tvil at Oslo er en interessant cruisedestinasjon. I år er det ventet 179 cruiseanløp til Oslo, noe som er ny rekord og 30 mer enn i fjor.

Austad tror dette kommer som resultat av nitidig og langsiktig markedsføring siden 1997, samt at totalsummen for å legge til i Oslo ikke er spesielt høyere enn hos våre nærmeste naboer/konkurrenter. Men det koster på bunnlinjen for Oslo Havn.

- Losavgiftene er noe vi må ta til etterretning, men det er surt å konkurrere på så ulike vilkår, sier Austad.

Direktør for terminalavdelingen i Oslo Havn, Dag Sem, sier lavere statlige utgifter ikke nødvendigvis betyr at havnen vil øke sin pris overfor rederiene.

- Oslo Havns målsetning er å holde lave priser for å øke sjøtransportens konkurranseevne, sier Sem.