Er metangass fremtiden?

Det eneste vi vet er at oljen en dag vil ta slutt, men hva slags drivstoff blir erstatningen?

Volvo Trucks mener metangassdrevne dieselmotorer kan bygge en bro mellom fossilt og fornybart drivstoff.

I løpet av 2010 starter Volvo Trucks feltprøver med metandiselmotorer i Sverige og Storbritannia. Interessen fra potensielle kunder skal være stor, ikke minst fra offentlig sektor, som allerede stiller strenge miljøkrav og som er pådrivere i utviklingen.

– Vår satsing på kombinasjonen metangass og diesel gjør det mulig å utnytte alle fordelene ved dieselmotoren, samtidig som både kostnader og utslippsnivåer senkes kraftig, fordi  metangassen er hovedenergikilden, sier Mats Franzén, motoransvarlig hos Volvo Trucks.

– Vi har valgt en vei der vi kombinerer dieselmotorens overlegne ytelsesgrad med gassens fordeler. Da får vi en lastebil som er betydelig mer energieffektiv enn tradisjonelle gasslastebiler, sier Franzén.

Dette er nytenking Volvo tror kommer til å vekke oppmerksomhet i transportsektoren, der de gassdrevne lastebilene som finnes i drift i dag er utstyrt med tennpluggbaserte Ottomotorer, tilpasset gassdrift. At Volvo velger å satse på en lett modifisering av sine velprøvde dieselmotorer er enkel logikk, mener Franzén.

Overlegen virkningsgrad

– En dieselmotor har 30-40% bedre virkningsgrad enn en vanlig tennpluggbasert bensinmotor, eller Ottomotor. Uansett hva slag drivstoff man bruker i de to motortypene, er dieselmotoren alltid overlegent mest energieffektiv. Det er jo derfor vi ser dieselmotorer på alle tyngre kjøretøy, forklarer han.

Med komprimert metangass på tanken, kjører en gassdreven lastebil med Ottomotor 15-20 mil på en tank. Med samme mengde gass i en lastebil med metandieselmotor blir kjøredistansen dobbelt så lang. Volvo Trucks målsetting er i første omgang å kunne kjøre lastebilene på en blanding av 80% metangass og 20% diesel. På sikt vil man øke andelen gass ytterligere.

Med flytende metangass i tanken og et blandingsforhold på 80/20 mellom metangass og diesel kan man i dag kjøre 50 mil på en tank. Det innebærer at for transportører som i dag har lange dagtransporter og som kommer tilbake til samme fylningspunkt, så er Volvo Trucks metandieselteknikk allerede et lønnsomt og miljøvennlig drivstoffalternativ.

– Innen dette feltet skjer det stadig utvikling. Vi kommer i nær fremtid til å kunne kjøre 100 mil på en tank flytende gass, sier Franzén.

Fleksibel motor

Distribusjonsnettet for metangass er foreløpig lite.

– Det er en overgangsperiode vi lever i, vi går fra årtier av oljeavhengighet, til et samfunn som bruker fornybare energikilder. I en slik overgangsperiode har gasslastebiler med metandieselmotor en selvsagt fordel. De kan også kjøres på ren diesel, noe som er en fordel i områder der det er vanskelig å få tak i metangass, sier Lars Mårtensson, miljøsjef i Volvo Trucks.