En prisvinner i nordisk tidsklemme

Ole Andreas Hagen stakk av med Moderne Transport-prisen under Transport og Logistikk på Gardermoen 20. oktober.

Publisert Sist oppdatert

 - Vi hadde en rekke gode kandidater, men i år føler vi at tiden var inne for Ole Andreas Hagen, sier juryformann Eirill Bø.

Tollpost Globes “altmuligmann” ble i april forfremmet til markeds- og kommunikasjonsdirektør i PostNord innen forretningsområdet logistikk, og fordeler sin tid 50-50 mellom Oslo og Stockholm. I sin nye rolle har han ansvaret for forretningsområdets intern og eksterne kommunikasjon, samt markedsstrategier og analyser som grunnlag for strategiske valg innen salg og produktutvikling.

At en nordmann forfremmes til en såpass viktig posisjon i et dansk-svensk konsern er også et vitnemål om at Hagens kvaliteter anerkjennes også utenfor Norges grenser.

Årets BI-student

- Som en av bransjens skarpeste hoder har Ole Andreas vært en het kandidat til prisen i flere år. Jeg har hatt gleden av å ha en del med ham å gjøre i logistikksammenheng opp gjennom årene, og jeg har sjelden eller aldri møtt en person som har imponert meg mer med sine omfattende kunnskaper, sier hun. Hun påpeker at det var en samstemt jury som kom frem til årets vinner.

At Hagen er målbevisst til tusen kommer også godt til uttrykk ved at han ifjor høst ble kåret til “Årets student” ved Master of Management på Handelshøyskolen BI. Han var den som fikk best snitt av alle de rundt 400 kandidatene som fullførte studiet ifjor. 90 studiepoeng kombinert med en krevende fulltidsstilling og krevende verv, understreker at vi her har å gjøre med en ressurs utenom det vanlige.

Transportbrukerkonferansen

Tollpost Globe har en rekke ganger vist god teft når det gjelder å rekruttere unge talentfulle ledere. Robin Olsen, adm. direktør, var selv et ungt og fremadstormende “prospect” da han hoppet inn i direktørstolen på begynnelsen av 2000-tallet. Det var han som i 2006 rekrutterte Hagen til Tollpost-familien fra stillingen som adm. direktør i daværende Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Sammen med trioen Jo Eirik Frøise, Kjetil Tvedt og Tom Rune Nilsen, har Hagen en stor del av æren for at Transport og Logistikk på Gardermoen har blitt den suksessrike møteplassen den har blitt de siste årene. Å slå sammen Transportbrukerkonferansen og LTLs Høstkonferanse har medført at den årlige konferansen har blitt landets beste bransjearena innen logistikk og transport med rundt 700-800 deltagere.

Effektivisering

Hagen fant seg raskt til rette i jobben som markeds- og kommunikasjonsdirektør i Tollpost. De siste årene har selskapet seilet i medvind, også gjennom finanskrisen. Men det har krevd en tøff omstillingsprosess internt i selskapet. Men som kjent, effektiv og god logistikk lønner seg. Aktive grep er gjort de siste årene for å effektivisere og øke produksjonen, noe som gjorde at selskapet faktisk blomstret under finanskrisen. Der andre så mørke skyer i horisonten, bokførte Tollpost Globe tidenes rekordår i 2009 med et resultat (før skatt) på over 200 millioner. 2010 var ikke stort dårligere.

I tillegg til at firmaet prisvinneren er tilknyttet gjør det godt økonomisk, har miljødimensjonen de siste årene blitt tillagt betydelig vekt hos juryen.

Samlasting av gods er i seg selv et tiltak som reduserer miljøbelastningen, men i tillegg har Tollpost utarbeidet en omfattende miljøstrategi, der Hagen har spilt en sentral rolle. Sammen med konkurrentene DB Schenker og Bring er Tollpost kanskje det transportfirmaet som best har kommunisert ønsket om å satse miljøvennlig. Selskapet har vært, og er, en betydelig pådriver for godsfremføring på jernbane, og for transport i Nord-Norge har Tollpost satset på sjøtransport med skipet Tege siden midten av 1980-tallet. Dog vil noen hevde at containerskipet, som ble bygget i 1971, har sett sine beste dager… 

Hagen var også initiativtaker til miljøprosjektet Grønn godstransport, et forskningsprosjekt der formålet er å gjøre transport av gods mer miljø- og klimavennlig. Du kan lese mer om forskningsprosjektet på side ??.

Jernbaneutvalget

I kraft av sin rolle som Tollpost Globes ansikt utad samt sin rolle i styret til Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) er Hagen en mann som i større grad enn de fleste andre gjør seg gjeldende på den norske logistikk- og transportarena. Derfor er han vårt valg som prisvinner i 2011.

Allerede neste måned kommer han til å gjøre seg bemerket. Som en håndplukket representant til jernbaneutvalget har han det siste halvåret jobbet med en rapport om norsk jernbanes fremtid. Med en fortid i ulike departementer og de politiske korridorer og med evne til å se løsninger der andre ser problemer, er det i allfall ikke tvil om at norsk logistikk- og transportbransje knapt kunne hatt en bedre lobbyist til oppdraget med å trenge gjennom hos Kleppa & Co.