En lys fremtid med Kuehne+Nagel

TRONDHEIM: - Det er en fjær i hatten til alle ansatte i Trondheim at vi er blitt en del av et profesjonelt og verdensomspennende selskap med over 55.000 ansatte. Vi er sikret fremtidig vekst og utvikling med en stor og solid logistikkaktør i ryggen.  

Publisert Sist oppdatert

Det forteller avdelingsleder for Kuehne+Nagels nye Trondheims-avdeling, Idar Støkkan. Han har levd i omstilling et halvt års tid.

- Omstillingen takler vi imidlertid godt, da vi vet at etableringen av en ny og moderne organisasjon er tuftet på det gode gamle, sier Støkkan.

Støkkan har ledet og utviklet Vectura Trondheim til en sentral logistikkaktør i markedet fra Møre til Finnmark, noe han også har fått anerkjennelse for gjennom Logistikkforeningen.nos logistikkpris i 2003.

Overtok i mars

Kuehne+Nagel overtok Vectura Midt-Nord på Lade 1. mars i år og distribusjonssjef Idar Støkkan ble avdelingsleder i logistikkjempens nye Trøndelags-adeling. Ambisjonen er å bygge opp en avdeling for sjø, luft og vei i Trondheim.

- Prosessen med en overdragelse startet etter et bedriftsbesøk sommeren 2008, forteller Støkkan.

Solid grep

Distribusjonssjefen, som ved en tilfeldighet begynte som sommervikar ved AS Vinmonopolet for 32 år siden, har fått et solid grep om transporten av det flytende gods. Han har bidratt til radikale endringer innen produksjon, distribusjonsopplegg og lagerstruktur. Gjennom disse endringene, sammen med høy leveringsservice til bedriftens kunder, har Vectura Trondheim skapt seg et solid varemerke som logistikktilbyder. Bedriften har 22 ansatte og forsyner 80 Vinmonopolbutikker og 500 skjenkesteder mellom Ålesund og Kirkenes. 10 millioner liter vin og brennevin går ut og inn av Trondheims-bedriften årlig.

- Nå forbereder vi oss på en mental omstilling og på en lager- og terminaldrift som stiller helt andre krav enn det vi er vant til, understreker Støkkan.

Kuehne+Nagel jobber nå parallelt med nåværende virksomhet for å etablerere ny virksomhet i Trondheim når vin- og brennevinavdelingen på Lade flytter inn i Vecturas nye terminal på Gjelleråsen i Nittedal utenfor Oslo i løpet av 2012.

Teamorientert

Idar Støkkan betraktes som en sterk pådriver for endringer i egen bedrift. Han har humøret som våpen, og får medarbeidere til å trives til tross for store endringer. Han legger ikke skjul på at han er teamorientert og ser muligheter istedenfor problemer.

- Samhandling og kundeorientering skal gå som en rød tråd gjennom organisasjonen, sier Støkkan som har skaffet seg innsikt i logistikk og Supply chain gjennom egen skolering.

Som distribusjonssjef i Vectura Trondheim har han skapt en offensiv og sterk tro på avdelingens ferdigheter og omstillingsevne.

- Dette er egenskaper som er helt avgjørende for å lykkes med den omstillingsprosess vi befinner oss i.

Solide 3PL-aktører

- Vi har transportavtaler med Schenker og Nor Lines til å hjelpe oss med varestrømmen til Vinmonopolets butikker og servicenæringen. Vi benytter bil, båt og bane for å overholde våre leveringsforpliktelser, forteller Støkkan.

Han er overbevist om at fremtidens ”vinnere” blant transportører er de som kommer oppdragsgiver i møte med skreddersydde tjenestetilbud.

- Transportørene som tilbyr tredjepartsløsninger med lagerhotell og utstrakt varebehandling, står sterkest til å møte utviklingen. Det er også disse transportørene som viser størst forståelse for samspillet og helhetstankegangen som alle aktørene i en verdikjede må besitte for å lykkes. Vinnere blir også de som med et tett og tillitsfullt samarbeid med oppdragsgiver, påtar seg rollen som ambassadør og oppdragsgivers forlengede arm ute hos kunden. De med IT-løsninger som lett kan integreres med oppdragsgivers løsninger, er også blant vinnerne, sier Støkkan.

Tomkjøring

- På samme måte som mange små grossister går sammen om samlasting og utkjøring av gods til felles kunder, kan også de store transportørene samarbeide bedre enn de gjør i dag uten å frykte at konkurransetilsynet kommer og trekker dem i ørene, sier Støkkan. Han viser til at det daglig ruller tusenvis av ledige vogntog uten oppdrag i en eller annen retning som kunne vært utnyttet bedre enn tilfellet er i dag, sier han.