En komplett-løsning - også for amerikanerne

Netthandelshuset Komplett og Logistikkdirektør Pål Asbjørn Vindegg vant Moderne Transport-prisen i 2010. Nå har de også vunnet en logistikkpris i USA for sin ”innovasjon i å implementere driftsmessige forbedringer på lageret”.

Det er det anerkjente tidsskriftet Material Handling & Logistics som delte ut prisen i desember. Innovasjonen det siktes til er hvordan Komplett revolusjonerte sin lagerdrift ved å gå fra manuelle prosesser til automatisering og moderne lagerdrift. I systemleveransen fra Element Logic AS inngikk blant annet det automatiske lager- og plukkesystemet AutoStore, manuelle og automatiske pakke- og banesystemer og sorteringsanlegg.

- Timeforbruket har blitt redusert samtidig som antall ordre har vokst, og produktiviteten for hele lageret viser en økning på 30%. Vi har fjernet flaskehalser, fått høyere kvalitet og økt leveringspresisjon samtidig med at vi har hatt en vesentlig økning i plukk og pakkeeffektivitet, oppsummerer Vindegg.

- Det føles litt pussig, for vi føler ikke selv at vi er så spesielle. Men det er tydelig at konseptene som er valgt vekker oppsikt også internasjonalt, sier Vindegg. Vi møtte ham og Logistikksjef Steffen André Welfler på LogiMAT. Der så duoen med egne øyne hvor mye fokus som vies til den norskutviklede løsningen AutoStore, en lagerløsning som spiller en sentral rolle i lager-puslespillet i Sandefjord.

- AutoStore er selvsagt en veldig viktig og sentral brikke, men er likevel bare et av flere verktøy som er sydd sammen i et konsept av optimaliserte prosesser – som i tillegg til et optimalt lager isolert – støtter og samspiller med en optimalisert supply chain fra produsent til sluttkunde, forteller Terje Skjølberg i Element Logic, systemleverandøren som har sydd sammen «Komplett-pakken».

- Jobben vår er prosessoptimalisering. Tar man for eksempel AutoStore er det en relativ enkel jobb å tegne og installere «kuben».Det viktige er å integrere den og andre løsninger slik at det som skjer på lageret er mest mulig optimalt. Her spiller også vårt egenutviklede lagerstyringssystem Element WMS en viktig rolle. Softwaren, som er «hjernen» i AutoStore, er utviklet gjennom mange års erfaring og kunnskap om lagerprosesser i ulike bedrifter og bransjer. Ved hjelp av denne har vi klart å forbedre og optimalisere prosessene på kundens lager, forklarer Skjølberg.