El-lastebil er mye dyrere enn det mindre miljøvennlige alternativet.

El-lastebil 2,4 ganger dyrere

Det er over dobbelt så dyrt med EL-lastebil enn det er med en dieseltrekker, selv etter støtte fra Enova.

Publisert Sist oppdatert

El-lastebiler 2,4 ganger dyrere enn diesel-lastebiler til tross for støtte, ifølge NRK Regjeringen får kritikk for utilstrekkelig støtte til elektriske lastebiler, og sier bransjen vil være avhengig av diesel i lang tid fremover.

Leif Sagen, administrerende direktør i Meyership.

Elektriske vogntog har en høyere prislapp enn dieselalternativet, selv etter støtte fra Enova, rapporterer NRK

- El-trekkerne koster 2,4 ganger så mye som en dieseltrekker, selv etter at vi har mottatt 839.000 kroner i støtte fra Enova, sier Leif Sagen, administrerende direktør i Meyership.

Uten tilstrekkelige støtteordninger vil næringen fortsette å være avhengig av diesel-lastebiler i mange år fremover.

Regjeringen har satt seg et mål om at 50 prosent av tungtransporten skal være utslippsfri innen 2030, men det er per nå begrensede støtteordninger tilgjengelig fra regjeringen. Med høye investeringskostnader for elektriske vogntog er bransjen avhengig av mer omfattende støtteordninger for å kunne realisere en elektrisk bilpark.

Enova har hittil gitt støtte til 420 elektriske lastebiler og 115 elektriske busser, men næringen ønsker økt økonomisk forsvarlighet før de kan ta steget over til elektriske kjøretøy.

Regjeringen påpeker i en e-post til NRK at de gir støtte til innfasing av nullutslippsløsninger i transportsektoren. Økte bevilgninger til Enova og økt støtte til teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon er blant tiltakene nevnt i Klimastatus og -plan. Det vises også til økte bevilgninger på 750 millioner kroner til Enova i statsbudsjettet for 2022 og ytterligere 1,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023. Nærmere informasjon om fremtidig støtte til bransjen vil bli avklart gjennom de årlige budsjettprosessene og budsjettvedtak i Stortinget.

 

Powered by Labrador CMS