Drammen skal bygge videre på rekordår

I 2015 ble det satt rekorder på nesten alle områder, og nå legges det til rette for ytterligere vekst i Drammen Havn.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 ble det håndtert mer enn én million tonn gods over Drammen Havn, noe som gir en dobling på de siste fem årene.

Drammen er Norges viktigste havn for import av biler, men rekorden for antall importerte biler over havna stammet fra så langt tilbake som 1986. I 2015 ble den slått, da det kom 107.000 biler til Norge vis Drammen i fjor. Det gir også Drammen en markant økning i markedsandelen for bilimport.

Viktige el-biler

Mens markedet økte med 4,3 %, var økningen over Drammen havn på over 20 %.  Det er spesielt elbilene som hadde sterk økning fra 2014 til 2015. 19 % av alle bilene som kom over havna i fjor, var elbiler, opplyser Drammen Havn i en pressemelding.

Sterkest økning fra 2014 til 2015, sto containertrafikken for. Det ble håndtert cirka 65.000 containere på havna i Drammen, en økning på nesten 90 %. Økningen skyldes flere forhold, blant annet at sentrale aktører som Maersk og Unifeeder nå har avtale med Drammen havn.

Den sterke trafikkveksten førte også til omsetningsrekord for Drammen havn. I 2015 omsatte den interkommunale havna for nesten 74 millioner kroner og oppnådde rekordresultatet 20,4 millioner.

Vekst

Nå legges det til rette for videre vekst ved Drammen havn.

- Utfyllingen på Holmen fortsetter, blant annet for å kunne ferdigstille ny containerkai i 2017. Jernbaneverket er i gang med byggingen av ny jernbaneterminal og nye spor, og arbeidet med reguleringsplanen for Holmen er i gang, uttaler styreleder Johan Baumann.

Han er overbevist om at disse tiltakene vil gjøre Holmen til en attraktiv arena for havneaktivitet og annen næringsvirksomhet også i årene fremover.

 

– Konsentrasjonen av havneaktiviteten på Holmen vil bidra sterkt til at Lierstranda/Brakerøya, Tangen-området, Nybyen, Sundland og andre steder kan transformeres til attraktive områder for byutvikling, opplyser styreleder Baumann.