Den myke transportøren

RØA: - Flytting av folks personlige eiendeler er noe helt annet enn å frakte ”vanlig” gods, sier Carina Nyvoll, regionleder for Majortrans Flytteservice i Oslo.  

Publisert Sist oppdatert

- Personene vi flytter for kan for eksempel ha opplevd samlivsbrudd eller dødsfall i nær familie. De kan være i en sårbar emosjonell tilstand. Det er veldig mye følelser involvert når man flytter. Selv når det er hyggeligere omstendigheter rundt flyttingen, må man likevel huske at kunden snur opp ned på den trygge tilværelsen, sier Nyvoll.

Affeksjonsverdi

- Det er nok mer fokus på ”mykere verdier” i flyttebransjen enn i transportbransjen for øvrig. Det er kanskje noe av grunnen til at to av tre regionalledere i Majortrans (Oslo og Stavanger) er kvinner, sier hun med et smil.

- Man må også huske på at det er noe spesielt med å transportere folks private eiendeler. Gjenstander som for deg og meg nærmest ser ut som ”skrot”, kan være blant kundens kjæreste eiendeler. Det kan for eksempel være en sofa kunden arvet etter bestemor, eller lignende, sier Nyvoll.

I opplæringen av flyttemannskaper legges det dermed stor vekt på både kundebehandling og sikring av last.

I tillegg til rene flytteoperasjoner er også selskapet hyppig benyttet ved transport av høyverdi-produkter, dette kan være alt fra sykehusmaskiner som røntgenapparater, til dyrebare kunstgjenstander.

Selskapet er sertifisert etter en rekke standarder, blant annet ISO 14001, ISO 9001, Achilles, Sellicha, Q+, FIDI-FAIM og AEO. Sistnevnte sertifikat fikk bedriften i april.

- Vi må konkurrere på kvalitet, ikke på pris. Vårt mål er å være næringslivets førstevalg, og da er det viktig å kunne dokumentere at man oppfyller høye standarder, sier Nyvoll. 

Mye grensekridende

Næringslivet står for 80% av oppdragsmengden hos selskapet. Av ca. 8000 årlige flytteoppdrag er nesten 5000 grenseskridende. Majortrans har blant annet rammeavtale med UD, Shell og Statoil når det gjelder flytteoppdrag for de ansatte, og sommermånedene juni, juli og august er høysesong. Det er den tiden på året da Majortrans ikke klarer seg med sine 110 fast ansatte, men må spe på med ekstramannskaper.

- Innen 10. august skal vi ha gjennomført flyttingen for mange UD-ansatte. Foreløpig har vi fått 150 bookinger. I disse dager skal vi også sørge for hjemflyttingen for 200 norske Hydro-ansatte som har vært stasjonert i Qatar i forbindelse med et lengre prosjekt. Det er store topper på sommeren, men heldigvis er kontorflyttinger litt mer jevnt fordelt ut over hele året, forteller hun.

Totalleverandør

Fra flytteoppdrag bookes til kunden står i ferdig møblert hjem på ny adresse, gjennomføres en lang prosess. Besiktigelse av lokalene det flyttes fra er blant de viktigste oppgavene. Lasteramper hører til sjeldenhetene. Hvor god plass har man til en lastebil? Hvilken etasje skal det flyttes fra? Kan man bruke heis? Hvor omfattende er jobben med tanke på godsmengde og godstype? Å flytte et piano fra 6. etasje er som kjent sjelden noen drømmejobb for et flyttemannskap.

Etter besiktigelsen plasserer den bookingansvarlige en flytteordre der det presiseres tidspunkt for flytting, hvor stor eller hvor mange lastebiler man trenger, og hvor mange hender man trenger for å få jobben gjort.

Foruten selve flyttejobben tar selskapet også ansvar for ”papirmølla”, dette kan være for eksempel forsikrings- og tollpapirer. Ofte må også flyttelasset mellomlagres på terminal. Når det gjelder grenseskridende flytteoperasjoner har Majortrans et utstrakt samarbeid med agenter og samarbeidstjenester.

”Relocation” og ”Repatration”, når en bedrift flytter folk ut eller tilbake, har blitt god butikk for selskapet. Da er det flere ting enn kun flytteoperasjonen som står sentralt. Om nødvendig hjelper selskapet til med å finne ny bolig, tar seg av ”papirmølla” med for eksempel arbeidstillatelser og gir tips om språkkurs hvis det skulle være behov for det.

Flytter selv

Også Majortrans i Oslo er på flyttefot i disse dager. Admininstrasjonen blir værende på Røa, mens lagervirksomheten og utemannskaper i løpet av juni flytter til nytt lager på Fornebu (Snarøyveien 61).

- Vi flytter til en av SAS’ tidligere hangarer, men vi må finne nye lokaler innen tre år. Fordelen med det nye lageret er at logistikken blir bedre, blant annet finnes det kraner som kan plukke containere ut av lageret. I tillegg har vi en avtale som gjør at vi kun betaler for den lagerplassen som brukes, sier Nyvoll. I dag har lageret en fylningsgrad på 55%.

Tradisjonelt har selskapet pakket inn flyttelass i trekasser, men fremtiden går mer og mer i retning av stålcontainere. Blant annet har selskapet kjøpt 50 gulmalte containere fra Uniteam. Containerne selges som One Way-used. Det vil si at de er fylt med varer på den lange overfarten fra Kina.

- Det er nesten bare fordeler med å gå fra trekasser til containere. De er enkle å håndtere, de har standardmål, de beskytter bedre mot vann ved en eventuell vannlekkasje. I tillegg gir de firmaprofilerte containerne oss en god markedsføring, sier driftssjef Terje Sande.