DanTruck legger ned produksjonen

Den tradisjonsrike truckprodusenten DanTruck A/S leverte forrige måned konkursbegjæring, med det er 50 år med truckproduksjon ved veis ende.

Truckprodusenten har i en årrekke levert kvalitetstrucker tilpasset skandinaviske forhold i klassen 2-9 tonn. Nå er det slutt. Etter å ha slitt med røde tall for sine egne produkter i lang tid, ga ledelsen i Udlum forrige måned opp håpet om å redde truckprodusenten. Etter konkursen gjenoppstår imidlertid et selskap med samme navn, med samme ledelse og med mange av de tidligere ansatte. Det er service- og ettermarkedssiden som opprettholdes, sammen med salg av brukte trucker og agentursalg av andre truckmerker.

For lavt volum

- Vi er veldig tilfreds med at vi har hatt stor støtte med å rekonstruere DanTruck AS, slik at det er mulig å betjene våre kunder, sier Michael Gotfredsen i en pressemelding. Det er kun fire måneder siden han ble hentet inn til selskapet som adm. direktør i et forsøk på å redde hele eller deler av selskapet.    

- Siden finanskrisen slo ut høsten 2008 er det europeiske markedet for gaffeltrucker blitt kraftig redusert, samtidig som kostnadsnivået er blitt presset oppover i forbindelse med høyere råvarepriser, forklarer Gotfredsen.

Han understreker at Dan Truck har iverksatt tiltak for å styre bedriften gjennom krisen.

- Vi har rasjonalisert og effektivisert, samtidig tilførte våre eiere frisk kapital i virksomheten for et år siden, sier han, vel vitende om at det er DanTrucks egenproduksjon av gaffeltrucker som har vært akilleshælen.

- Vi produserer gode trucker som fortsatt har et godt omdømme, men i takt med at markedet skrumpet inn kom vi etter hvert til et punkt der produksjonen ikke lenger var lønnsom, forklarer han.

Nå satser han ikke bare sine ord, men også av egen lomme på å bygge opp det nye selskapet.

- Både våre tidligere eiere og nye investorer har tilført midler. Dessuten har både jeg og den øvrige bedriftsledelsen skutt inn midler i virksomheten, som et uttrykk for vår tro og vilje i å gjenskape DanTrucks posisjon i markedet.