CargoNet på banen – inntil videre

Informasjonsdirektør Bjarne I. Wist i CargoNet er skuffet over statsbudsjett-forslaget for neste år. Han er usikker på CargoNets fremtid. Spørsmålet om selskapet skal legges ned helt eller delvis sto fortsatt ubesvart når Moderne Transport gikk i trykken 18. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Wist understreker at jernbaneselskapet opprettholder nettverket i Norge inntil videre. - Vi er i nær dialog med kunder, Jernbaneverket og vår eier NSB om tiltak og endringer for å møte en svært krevende infrastruktur.

Store konsekvenser

Ifølge Nasjonal transportplan skal godstrafikken på bane dobles innen 2020 og tredobles innen 2030. Regjeringen har sagt at mengden gods på bane skal dobles. Nå skjer det stikk motsatte.

- Konsekvensene er store. Det går 100.000 flere vogntog i året på norske veier i dag enn tidligere som følge av dårlig infrastruktur og dårlige skinneganger, sier Wist.

Regjeringen skulle ikke bare øke, men doble mengden med gods på bane. Nå skjer det stikk motsatte. CargoNet har varslet Samferdselsdepartementet om at godsterminaler og togstrekninger kan bli lagt ned.

Konstituert konsernsjef i NSB, Arne Fosen, sier de i lang tid har slitt med leveransekvaliteten, noe som har ført til at tilliten til toget hos kundene er svekket.

- Hvis vi ikke får lønnsomhet innen et område, så må vi som alle andre aksjeselskaper gjøre endringer og i ytterste konsekvens vurdere om vi skal fortsette virksomheten, sa Fosen tidligere i høst, og understreket at det ennå ikke var fattet noen beslutning om å legge ned deler av godstrafikken.

Erstatningskrav

Markeds og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe krever på vegne av hele transportbransjen erstatning fra staten for et tap på nærmere én milliard kroner de siste tre årene. Hagen som også er nestleder i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) sier at jernbane og gods er tapere i statsbudsjettet for 2012. En sviktende og for dårlig utviklet jernbaneinfrastruktur påfører transport- og logistikkbransjen store økonomiske tap etter flere, store tapsprosjekter.

12,5 milliarder kroner foreslås bevilget til jernbaneføremål. 5,28 milliarder kroner går til drift og vedlikehold.

- Dette gir rom for langsiktige jernbaneprosjekt og utbedring av stasjoner. Men det gir ingenting til kortsiktige løsninger, noe vi sårt trenger.