Bring på den sikre siden

BERGEN: Trucker som dulter borti lagerreoler representerer en alvorlig helserisiko. Dessverre er det langt ifra alle som tar seg råd til periodisk vedlikehold av reolene.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal det sies at det er registrert få tilfeller av reoler som har kollapset og forårsaket alvorlige skader og dødsfall i Norge. Heller ikke Arbeidstilsynet sitter inne med slike tall. Men det er likevel lett å tenke seg hva som kan bli utfallet dersom en fullastet reol kollapser og faller ned på en eller flere lagerarbeidere.

Bring Warehousing AS i Bergen ønsker å være på den sikre siden. Ifjor sommer bestilte de periodisk kontroll av sine reoler på det 10.000 m2 store lageret på Midttun. Kontrollen ble utført av Bergens-bedriften Norsk Lagerstandard. Kontrollør Arvid Langeland sjekket dermed at reolene tilfredsstilte kravene som stilles etter NS-INSTA 250-253.

Store utbedringer

- HMS (Helse, miljø og sikkerhet) er noe Posten-konsernet prioriterer høyt, og reolkontrollen er noe vi har fått pålegg om å gjennomføre av konsernledelsen, sier Morten Hauge, arbeidende formann hos Bring Warehousing AS på Midttun.

- Selve kontrollen kostet oss 7000 kroner, men kostnadene begynner først å løpe når man skal utbedre de feilene som avdekkes. Vi regner med at sluttrengingen lander på rundt 95.000 kroner etter at vi har skiftet ut de delene av reolene som må kasseres, forteller Hauge.

Strukturelle skader

Moderne Transport ble innvilget audiens når Langeland kom tilbake for å skifte ut ødelagte reoldeler i slutten av januar.

- Reolene kan få mye juling av trucker. Det er mest vanlig med skader på reolstag samt påkjørsel av stiger. Bjelker som har fått seg en trøkk er heller ikke noe uvanlig syn, forklarer Langeland, som har drevet som reolmontør siden 1973.

- Det første jeg ser etter når jeg foretar en ”INSTA-kontroll”, er å se etter strukturelle skader samt å se at reolene er forsvarlig festet til underlaget. I min tid har jeg sett flere reoler på høylager som ikke er festet til gulvet, og en kan jo bare prise seg lykkelig over at det har gått bra, sier han hoderystende.

Ikke kontroll-påbud

- Når man ser hvordan tilstanden er på en del lager i Norge, må man konstatere at vi har vært ganske heldige i Norge som har vært skånet for de helt store lagerulykkene, konstaterer Langeland.

Han stusser over at periodisk vedlikehold i form av NS-INSTA kontroller kun tilrådes og ikke er et krav til arbeidsgiver – på lik linje med periodisk vedlikehold av truck.

Vektkontroll

Langelands fremste råd er, så langt det lar seg gjøre, å plassere det tyngste godset på gulvet. Og når man først plasserer godset i reolene bør man sørge for at belastningen er jevnt fordelt.

- Vær oppmerksom på at hvor stor belastning man kan utsette en reol for, i stor grad avhenger av hvor på stigen man fester det nederste bærejernet (bærebjelken). Jo høyere man fester den, jo lavere belastning tåler reolen, forklarer Langeland.

- Man må også huske på at den oppgitte belastningen en reol tåler er regnet med bakgrunn i at man benytter betonggulv. Benytter man for eksempel asfaltdekke isteden, må man som tommelfingerregel regne at belastningen må halveres, minner han om.

Stillheten råder

Morten Hauge i Bring er glad det ikke har vært alvorlige ulykker på lageret siden de flyttet inn.

- Én truckpåkjørsel, som heldigvis kun ga mindre personskade, er det eneste vi har registrert så langt av ulykker på lageret.     

- Men det er et problem at ”ingen” sier ifra om de kjører på reolene, av frykt for å få kjeft. Men frykten er ubegrunnet, det viktigste er at man sier ifra og at sikkerheten til de ansatte ivaretas, sier Hauge.