Avtalen Narvik har ventet på

25. august undertegnet Narvik Havn KF og Northland Resources SA en avtale om at sistnevnte skal skipe ut store mengder jernmalmkonsentrat over Narvik i årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

Northland Resources har anslått det årlige volumet til mellom fem og sju millioner tonn. Havnedirektør Rune J. Arnøy tror at dette kan komme til å vokse. – Med denne avtalen på plass og fortsatt vekst i LKABs utskipning over Narvik vil Narvik Havn forsterke posisjonen som den største havn i Norge og etter hvert også hele Skandinavia når det gjelder volum, sier han.

Den inngåtte avtalen gjelder for ti år. Samtidig vil Northland og Narvik Havn arbeide aktivt sammen for å finne en fremtidsrettet og permanent løsning når perioden er over. Første skip med jernmalmkonsentrat fra gruveselskapet, som skal drive gruvedrift i grenseområdene mellom Sverige og Finland (se MT nr. 10/2011), er ventet å forlate Narvik i begynnelsen av 2013.

Northland tar kostnadene

- Northland hadde et ønske om å komme raskt i gang, og derfor er det en midlertidig løsning som er aktuelt i første omgang, sier Arnøy. – Narvik Havn har sørget for at det er tilstrekkelige arealer og bygningsmasse ved Narvikterminalen på Fagernes like sør for sentrum. Vi leier ut50.000 kvadratmeterpluss bygninger til Northland, mens selskapet selv står for nødvendig utbygning og infrastruktur. Northland tar altså det aller meste av den økonomiske risikoen ved dette. For Narvik Havn er dette viktig, ettersom det i den nåværende fasen er snakk om en midlertidig ordning.

Northland Resourses har tidligere undertegnet intensjonsavtaler med tre logistikkselskaper som skal forvalte og utvikle transportløsninger mellom Kaunisvaara-gruvene i Nord-Sverige og Narvik. Savage Service Corporation har det overordnede ansvaret for samordning og ledelse av logistikkarbeidet og skal i tillegg sikre hensiktsmessig jernbanetransport ved innkjøp fra underleverandører og jernbaneoperatører. Peab skal være ansvarlig for driften av lastebiltransport fra gruver til jernbaneterminal og sørge for bygging av nødvendig infrastruktur på terminalene i Kaunisvaara og Narvik. Grieg Logistics skal være ansvarlig for driften av terminalen og anlegget i havnen i Narvik.

Videre fremover

Både Northland Resourses og Narvik Havn har langt videre vyer enn ti år. – Northland er bare en av flere aktører som har henvendt seg til oss for utskipning over Narvik, sier Arnøy. - Andre brukere kan vise seg å bli like stor betydning. Det er derfor viktig å tenke langsiktig, noe vi og Northland er enige om. Vi kommer derfor til å utrede forskjellige løsninger og forskjellige plasseringer som vil kunne omfatte både Northland og andre aktører, men på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe mer om dette, avslutter havnedirektøren.