Åpnet Oslos nye containerhavn

Torsdag ble Yilport Oslo, Norges største containerhavn, offisielt åpnet.

Publisert Sist oppdatert

Allerede i februar i fjor overtok det tyrkiske selskapet Yilport driften av containerhavnen i Oslo. Samtidig er Sjursøya bygget ut til en moderne og effektiv containerhavn, og gradvis er aktiviteten flyttet dit fra Ormsundkaia.

Torsdag var det endelig offisiell åpning av anlegget – åpning som ble besørget av Oslos byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) og Robert Yüksel Yildirim, eier av Yildirim Group.

- Yilport har mål om å bli blant de ti fremste havneoperatørene i verden innen 2025. Oslo er viktige for at vi skal oppnå suksess, og vil være et av de første stedene vi implementerer vår fremste teknologi og systemer. Ansatte i Oslo vil være sentrale i vår ekspensjon verden rundt, noe som også åpner for nye karrieremuligheter, sa Robert Yüksel Yildirim, eier og president i Yildirim Group.

Rask vekst

Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder. I 2030 er det ventet 30 % flere innbyggere enn i dag. Oslos godshavn holder tritt med veksten og sørger for gods og forbruksvarer til en stadig økende befolkning. Rundt 80 % av varene som kommer i containere skal til Oslo og nærområdene.

- Jeg er stolt over at vi kan åpne en topp moderne og arealeffektiv havn som bidrar til miljøvennlig og effektiv frakt av gods sjøveien til Oslo og Østlandsområdet, sa Lippestad.

Årlig losses og lastes det rundt 200 000 containere (TEU) i Oslo. Containertrafikken er økende og mars er på topp ti rekordlisten med nesten 20.000 containere (TEU). Oslos containerterminal har doblet sin kapasitet som følge av utbyggingen på Sjursøya og bidrar til mindre kø og lastebiler på veiene. Et containerskip til Oslo erstatter 400 trailere på veiene, som fjerner en mil med kø.

665 meter kai

De siste årene har det blitt gravet, revet og bygget i stort tempo. Oljetanker er fjernet og oljehavna er nesten halvert, 665 meter kai er bygget, containerterminalen har fått et 20 dekar stort betongdekke tilsvarende 3 fotballbaner og to trafostasjoner som kan levere like mye strøm som trengs til 1000 boliger forsyner terminalen og de miljøvennlige elektriske kranene med strøm.

Oslos godshavn ligger nær byen. Nå er alle containerne samlet på containerterminalen på Sjursøya, lenger bort fra nære naboer. Nye målinger viser at Sydhavna og containerterminalen på Sjursøya opererer innenfor støygrensene, opplyser Oslo Havn i en pressemelding.

Moderne terminalutstyr og container- og stablekraner som er blant verdens mest moderne elektriske, stillegående nullutslippskraner er valgt for å lage minst mulig støy. Å redusere støyen mest mulig vil fortsatt være viktig.

Fakta om Oslos containerterminal på Sjursøya- Yilport Oslo:

*Operatør: Yilport Oslo (fra 2. februar 2015) Leier arealer og leaser kraner av Oslo Havn KF
Yilport Oslo eies av det tyrkiske logistikk- og industriselskapet Yilport Holding som igjen er del av det internasjonale, familiedrevne industri- og handelsselskapet Yildirim Group, med base i Istanbul i Tyrkia
* 137 dekar
* Kapasitet: 300 000/350 000 TEU i 2016 (450 000 TEU ferdig utbygd)
* Kraner /utstyr: 4/5 containerkraner og 8 stablekraner (RTG)
* Kai: 665 meter
* 9 ukentlige anløp  
* Utbyggingen av containerterminalen startet i 2006 og har kostet 1,3 milliarder kroner.
* Årlig losses og lastes det rundt 200 000 containere (TEU) i Oslo. Containere i 2015: 195.460 TEU  Siden desember 2015 har containertrafikken økt med 40 %.