Anmelder Bring

Transportarbetareförbundet har sett seg lei på at slovakiske Bring Truckings biler og sjåfører oppholder seg i Sverige og Norge flere måneder om gangen.

Publisert Sist oppdatert

Svenska Transportarbetareförbundet anmelder Bring Trucking til Arbetsmiljöverket for brudd på utstasjoneringsloven. Anmeldelsen av det slovakiske Bring-selskapet ble sendt med posten torsdag 26. mai skriver medlemsbladet Transportarbetaren.

Bring Trucking har, ifølge Transportarbetaren, et trettitall trekkvogner «med utenlandske lavtlønnede sjåfører» plassert ved kombiterminalen i Jönköping.

- Sjåførene ligger i måneder og kjører i Sverige og på Norge. Det er vårt prosjekt Ordning & Reda som har kartlagt virksomheten. Det er viktig at Arbetsmiljöverket prøver om dette er lovlig, sier forbundsleder Lars Lindgren til Transportarbetaren.

- Transporten må starte i hjemlandet

Medlemsbladet opplyser at det er Bring Linehaul som driver kombiterminalen i Jönköping der Bring Truckings sjåfører har tilhold. Det står videre å lese i artikkelen:

«Ved en vernerunde kom det frem at de utenlandske sjåførene sover i bilene i måneder i strekk. De disponerer også brakker som er oppstilt inne på kombiterminalens område. Ifølge opplysninger er 90 prosent av trafikken Ikea-varer som kjøres fra Sverige til Norge».

Det LO-tilknyttede forbundet mener sjåførene er å betrakte som utstasjonert arbeidkraft og at Bring Trucking bryter EUs regelverk som omhandler dette, og har påpekt dette overfor det slovakiske selskapet. Bring Trucking hevder på sin side at sjåførene ikke er utstasjonerte, men bare kjører kabotasje etter gjeldende europeiske regler.

- Bring hevder at det er en internasjonal transport hver gang trekkvogna kjører inn i Norge med gods fra Sverige. Brings transport viser at EU-reglene ikke fungerer. Jeg ønsker at kabotasjereglene tydeliggjøres, slik at en internasjonal transport alltid må starte i transportbedriftens hjemland. Men nå får Arbetsmiljöverket se på dette, sier Orning & Reda-ansatt i Transportarbetareförbundet, Tommy Jonsson til bladet.

Kommentarer

MTlogistikk.no har kontaktet Posten Norge/Bring og Ikea for kommentarer.

- Dette er feilaktige påstander. Transport burde tatt seg bryet med å sjekke fakta i saken før de gikk til en slik «anmeldelse». Vi følger loven og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipper. Det norske Arbeidstilsynet har nylig gjennomført to revisjoner uten noen merknader, og vi forventer at undersøkelsene i Sverige også vil vise at vi ikke bryter loven, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.