Alltid transport av deler og biler

RAUFOSS: Transport av bildeler og biler har vært hovedbeskjeftigelsen for LRN Transport AS på Toten i alle år. Så også i dag, men selskapet har i tillegg andre ben å stå på.

Publisert Sist oppdatert

LRN står for etternavnet på personene bak selskapet, nemlig to brødre Leirdal, Røise og Nerødegård. Per Anton Røise er daglig leder i selskapet, mens Kjell Nerødegård er leder av verkstedsvirksomhet og innkjøp, samt i tillegg er styreformann.

Eierne av LRN har sin bakgrunn fra Toten Transport AL. De var med fra starten og helt frem til 1995 da de skilte lag.

– Vi hadde rett og slett transport som ikke passet så godt i Toten-systemet, og da Gartnerhallen på Gjøvik var til salgs i 1995, slo vi til. Dermed hadde vi vår første terminal, sier Nerødegård.

Opp gjennom årene har Volvo vært en viktig oppdragsgiver. LRN kjørte deler til bilprodusenten og hadde med nye biler tilbake til Norge. I hele tatt utviklet selskapet litt av en ekspertise på transport av personbiler i innelukkede spesialtrailere. En periode transporterte LRN også Volvo lastebilchassiser på egne hjul til Norge. Endret konkurranse hos Volvo og beinhard priskonkurranse fra utenlandske transportører, har endret på dette.

Støtfangere og demobiler

I dag transporterer LRN stadig bildeler til Volvo, først og fremst støtfangere til ettermarkedet. Selskapet har også transporten av busschassiser fra Volvo-fabrikken i Borås til Vest Buss i Stryn. Den mest spesielle nisjen er imidlertid transport av Volvo, og til en viss grad Saab, personbiler i forbindelse med testing, demonstrasjon og utstillinger.

– Dette stiller spesielle krav til sjåførene, sier Nerødegård. – De er gjerne ute uker om gangen og inngår i bilfabrikkenes team.

Støtfangerne til Volvo produseres av firmaet Plastal i den store industriparken på Raufoss, går via LRN-terminalen i Göteborg videre ut i Europa og andre deler av verden. Faktisk går mange støtfangere andre veien også, ettersom bedriften på Raufoss har så avansert lakkering at støtfangere fra Plastal-avdelinger i Sverige og Belgia også blir lakkert der.

Andre store produsenter på Raufoss benytter LRN når det gjelder lagring og transport. Ett vogntog går kun i transport mellom industriparken og LRN-terminalen, gjerne åtte-ti turer pr. dag. Terminalen har godt med plass både ute og inne, og LRN har ytterligere arealer for utvidelser ved behov.

– Vi er ikke avhengig av avanserte systemer hverken når det gjelder lagring eller transport, sier Nerødegård. Det aller meste går på faste ruter, hvor den viktigste kontakten med sjåførene skjer via telefon. Dessuten synes vi den personlige kontakten er viktig. De med komplekst transportopplegg har nok et helt annet behov for flåtestyring enn oss. Håndteringen på lageret skjer enkelt og greit med truck.

Gjennom datterselskapet LRN Distribusjon drives det distribusjonsruter over hele Østlandsområdet med terminalen i Gjøvik som base. Distribusjonskjøringen dekkes utelukkende med innleide biler.

Flere ben å stå på

LRN har eget verksted på Raufoss, hvor både egne og eksterne kjøretøy serves.

– Det er særlig hengere og påbygg vi server, og vi ser at vi på denne måten får et optimalt vedlikehold på utstyret, sier Nerødegård.

Den norske representanten for finske Limetec holder også til i samme bygg som verkstedet, og LRN har alt av klargjøring og service på de finske hengerne og påbyggene.