62 millioner til bedre terminaler

Regjeringen ønsker å styrke konkurranseevnen til jernbanen i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la tirsdag frem revidert statsbudsjett. Blant nyhetene er 62 millioner kroner for å få mer effektive og tryggere godsterminaler.

- Innen godstransport vil regjeringen styrke konkurranseevnen til jernbanen. Da må vi få bedre og mer effektive godsterminaler. Som en del av reformarbeidet til regjeringen har Jernbaneverket overtatt driftsansvaret for godsterminalene, og arbeider nå med å sette terminaldriften ut på anbud for å legge til rette for disse endringene er de nødvendig å gjennomføre flere tiltak med en samlet kostnad på 62 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Beløpet blir dekket innenfor tidligere vedtatt budsjett for Jernbaneverket. Tiltakene omfatter:

- Opprettelse av en egen enhet i Jernbaneverket med ansvar for forvaltning av godsterminalene.

- Tilrettelegging for å gjennomføre anbudskonkurranse om terminaldriften på Ganddal i Sandnes og Brattøra i Trondheim.

- Overtakelse av ansvaret for innpasseringskontroll på Alnabru i Oslo og på Brattøra, samt oppgradering av fastmonterte lastekraner på Alnabru.

- Gjennomføring av strakstiltak for å bedre tryggheten på godsterminalene som Jernbaneverket har overtatt.

- Planlegg innkjøp av et terminaloperasjonssystem som legger bedre til rette for å utnytte arealene på godsterminalen. I tillegg til å være et effektiviseringstiltak, bidrar et slikt system til å ivareta tryggheten på terminalene på en bedre måte.