450 ble "Trygg på truck"

Optimera, som blant annet består av byggevarekjeden Montér, har hatt rundt 450 av sine ansatte på kurset “Trygg på truck”. Det er nesten alle truckførerne i gruppen.

Publisert Sist oppdatert

Bruk av truck medfører en viss risiko, og Optimera har som alle andre store truck-brukere opplevd nestenulykker og skader. Dette ønsket HMS-konsulent Christine F. Thoresen å gjøre noe med. Resultatet var et obligatorisk oppfriskningskurs for truckførere. Her sto sikkerheten i fokus. I alt ble det i løpet av 34 dager gjennomført 47 kurs på 26 strategiske steder i Sør-Norge. Etter en gjennomgang av opplegg fra tre tilbydere valgte Optimera å bruke to instruktører fra Jungheinrich. Kurset var imidlertid helt merkeuavhengig.

En bevisstgjøring

- Kurset er lagt opp rent teoretisk og går over tre timer, forteller Thoresen. – Delvis har dette vært et oppfriskningskurs av det truckførerne skal kunne, men det har samtidig vært en bevisstgjøring på hvordan man kan gjøre arbeidsdagen sikrere og ikke minst hvilket ansvar truckførerne har. De håndterer store verdier, ofte på trange steder og ofte med kunder i nærheten. For mange var det nok litt overraskende at man har et så stort ansvar, særlig hvis skader oppstår på bakgrunn av feilaktig bruk av truck eller feil lasting.

Den siste delen av kurset går på vedlikehold og daglig kontroll av truck. Det er fort gjort å hoppe bukk over dette i en travel hverdag, men det er viktig for å holde utstyret i orden, samt at man på denne måten kan avdekke mangler som kanskje kan føre til større skader senere.

Under kurset har alle deltakere fått en T-skjorte med budskapet “Trygg på truck”, og etter endt kurs har man fått kursbevis og muligheten til å oppgradere trucksertifikatet til øvrige klasser som måtte være aktuelle på den enkelte avdeling. I alt har det skjedd ca. 60 slike oppgraderinger.

Kurset har åpenbart også vakt oppsikt utenfor Optimeras egne rekker. Blant annet har innleide sjåfører fattet interesse for kurset. Lastebilsjåfører har ofte behov for å betjene truck selv, og sikkerhetskrav og ansvar er selvsagt like viktig da.

Kan bli gjentatt

Thoresen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gjenta sikkerhetskurset på et senere tidspunkt. Optimera består av nærmere 100 avdelinger, og nye truckførere kommer selvsagt til. Dessuten kan det være aktuelt med en oppfriskning av kunnskapene etter noen år.