Høyest kostnad ved gods på vei

Transport på vei gir langt høyere eksterne kostnader enn transport på jernbane og vis sjøen.

Publisert Sist oppdatert

De eksterne kostnadene som godstransport medfører er høyest ved transport på vei, og lavere ved transport via jernbane eller sjø. Det viser en undersøkelse gjort av Svenske Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), skriver Transportnytt.se.

De eksterne kostnadene innebærer først og fremst slitasje på vei og spor, trafikkulykker og miljøpåvirkning.

VTI publiserte nylig tre rapporter om eksterne marginalkostnader, skatter og avgifter for godstransporter. I undersøkelsen ble det gjort sammenligninger av ulike kombinasjoner av vei-, jernbane- og sjøtransport i fem ulike, konkrete tilfeller:

- en containertransport fra Hamburg til Eskilstuna,
- en trailertransport fra Düsseldorf til Smedjebacken,
- en transport av trevarer fra Norrköping til Rochefort,
- en ståltransport fra Borlänge til Benelux,
- en containertransport fra Gävle til Hamburg

- Generelt er de eksterne kostnadene per godsenhet høyest for veitransporter, etterfulgt av jernbanetransporter og lavest for sjøtransporter. For de landbaserte transportmidlene er det slitasjekostnadene de største eksterne kostnadene, sier Inge Vierth, forskningssjef ved VTI.

Studien er gjort på oppdrag fra de svenske havnene Gävle, Hargshamn, Stockholm, Södertälje, Västerås, Oxelösund og Norrköping.